Katern

Nieuwegein vierde met meeste meldingen vuurwerkoverlast

In 10 dagen tijd zijn vanuit Nieuwegein 420 klachten over vuurwerk binnengekomen op het meldpunt vuurwerkoverlast.nl. Dit zijn er iets minder dan vorig jaar toen er 455 klachten binnenkwamen. Uit het hele land kwamen er in totaal 71.582 meldingen binnen. De klachten gaan onder meer over vuurwerkbommen, te vroeg afgestoken vuurwerk en gevaarlijke situaties op straat en voor dieren. Het meldpunt is nu gesloten.

Van de meldingen uit Nieuwegein gaat 71 procent over de extreem harde knallen van zwaar vuurwerk, 12 procent gaat over vuurwerkstress bij dieren en 5 procent over vuurwerkschade. Ook werd meerdere malen melding gemaakt van het afsteken van vuurwerk in vuurwerkvrije zones.

De meeste meldingen kwamen net als vorig jaar uit de wijk Batau-Noord en een deel van Galecop. Opvallend is echter dat de wijk waar vorig jaar de minste meldingen vandaan kwamen, nu een verdubbeling kent: Hoog Zandveld/Vreeswijk was nu goed voor 19% van de meldingen, terwijl dit vorig jaar 9% was. Voor Batau-Zuid was dit precies omgekeerd: waar vorig jaar nog 13% van de meldingen vandaan kwamen, is het dit jaar maar 7%.

Een verdere analyse van de meldingen zal de komende week gemaakt worden en verwerkt worden in een rapport met aanbevelingen voor Nieuwegein. Dit rapport zal net als de voorafgaande jaren aan burgemeester Backhuijs aangeboden worden. Ook zal in dit rapport gekeken worden naar de effecten van de overgenomen aanbevelingen van vorig jaar en de invloed van de kortere afsteekperiode.

Met 420 meldingen is Nieuwegein dit jaar opnieuw 4e in de provincie Utrecht; uit de gemeente Utrecht kwamen 1446 meldingen, uit Amersfoort 724 en uit Veenendaal 561.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk