Katern

Nieuwegein verlicht hoofdroutes met efficiënte LED verlichting

De hoofdroutes binnen de gemeente Nieuwegein zijn van nieuwe efficiënte LED verlichting voorzien. Bij dit grote project zijn alle gemeentelijke beleidsdoelstellingen voor de openbare ruimte meegenomen te weten: Sociale en verkeersveiligheid, herkenbare ruimtelijke inrichting en duurzaamheid. Er is na een gedegen onderzoek gekozen voor deze verlichting.

Efficiënt en circulair
De geselecteerde armaturen zijn efficiënt, circulair ontworpen en voorzien van een MKI (Milieu Kosten Indicatie). Ze hebben een laag energieverbruik en zijn eenvoudig te onderhouden zodat ook de uitgaven beperkt worden voor de gemeente in onderhoud. Wat ook van belang is, zijn de kwalitatieve parameters die voor iedere weg vooraf berekend worden zoals: het verlichtingsniveau, de gelijkmatigheid en de mate van lichthinder en lichtvervuiling. Mede hierdoor ontstaat een veilige en comfortabele leefomgeving waar zowel mens als dier bij gebaat zijn.

Slimme techniek
De armaturen op de hoofdroutes zijn voorzien van een slimme techniek waardoor de verlichting op afstand gedimd en gemonitord wordt. De nieuwe verlichting op de hoofdroutes gebruikt nu nog maar de helft van wat het voor de vervanging gebruikte. In getallen betekend dit dat voorheen 462.000 kWh per jaar verbruikt wordt en met de nieuwe verlichting het nog maar 224.300 kWh per jaar zal zijn. Een flinke reductie van 50% op de CO2 uitstoot, wat natuurlijk direct ten goede komt aan het milieu. Met deze vervanging is ca. 70% van de gemeente voor zien van LED verlichting.

De gemeente gaat hiermee verder en zal de openbare verlichting in Nieuwegein binnen afzienbare termijn volledig van LED verlichting voorzien. De gemeente hanteert een hoog ambitieniveau voor de kwaliteit van haar verlichtingsareaal. Wij waarderen het als u samen met ons meedenkt en bijvoorbeeld defecte armaturen en of lichtmasten meldt zodat wij deze kunnen repareren of vervangen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk