Nieuwegein: ‘Veel werk verzet samen met de stad, nu koers houden’

2022 was een hectisch jaar, waarin samen met de stad een ruime meerderheid van alle doelen is behaald. En Nieuwegein sluit dat jaar af met een positief resultaat. Voor 2023, 2024 en 2025 zijn de financiële verwachtingen nog goed. Toch ziet het college dat er in de jaren daarna een minder rooskleurig beeld ontstaat. Dat concludeert het college van B&W onder meer in de Jaarrekening 2022 en de Kadernota 2024, die ter definitieve besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op 29 juni bespreekt de raad de Jaarrekening 2022 en de Kadernota 2024. Op 6 juli vindt de definitieve besluitvorming plaats. Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen de besprekingen live volgen via de website of in het stadshuis. In de Jaarrekening legt het college verantwoording af van de voorgenomen activiteiten voor 2022 en in de Kadernota 2024 worden de uitgangspunten beschreven voor de begroting voor 2024 en verder. De begroting stelt de gemeenteraad dit najaar vast.

Koers houden in onzekere tijden
Wethouder Financiën Ellie Eggengoor: “Nieuwegein staat er financieel gezond voor, maar bevindt zich in een tijd van aanhoudende financiële en maatschappelijke onzekerheid. Denk aan de krapte op de arbeidsmarkt. En naar 2026 en 2027 zien we tekorten ontstaan door onvoldoende structurele middelen van het Rijk. Dit betekent dat de gemeente rekent op een oplossing van het Rijk voor de structurele problemen vanaf 2026. Als het Rijk echter niet op korte termijn met een passende oplossing komt, voorziet het college de noodzaak om bij te gaan sturen om voor deze jaren tot een sluitende begroting te komen.”

Wethouder Ellie Eggengoor

Veel bereikt in 2022
Zoals gezegd, 2022 was een hectisch jaar: een onvoorspelbare coronapandemie, een nieuw kabinet met een ambitieus regeerakkoord en een nieuw coalitieakkoord voor de gemeente Nieuwegein. Maar ook de oorlog in Oekraïne met alle bekende gevolgen. Zoals de prijsontwikkeling van grondstoffen (inflatie) waardoor alles voor iedereen duurder is geworden. Ook was de oorlog direct merkbaar doordat vluchtelingen bij ons een opvangplek zochten en kregen. Een prestatie van formaat, zeker toen bleek dat ook voor de opvang van vluchtelingen uit andere onveilige landen een beroep op ons werd gedaan. Dit resulteerde in een tijdelijke opvanglocatie op een schip aan de Vreeswijksestraatweg om de crisisnoodopvang in Ter Apel te verlichten.

Ondanks alle hectiek is er veel werk verzet in en samen met de stad. Op veel plekken ontstaan nieuwe woonlocaties om zoveel mogelijk te voorzien in passende en betaalbare woningen. Het duidelijkst is dat te zien in City rond het tramstation in West en aan de Doorslagzone naast het Stadshuis. Verder is gewerkt aan de ontwikkelingen rond het Sportpark Hoog Zandveld en de verplaatsing van de hockeyvereniging. Niet alleen om ruimte voor nieuwe woningen te creëren, maar ook om voor voetbal en hockey hoogwaardige en toekomstbestendige voorzieningen te realiseren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk