Nieuwegein tekent voor gezondheidsbevordering

Gezondheid is alles. Alles is gezondheid. Dat is de kern van het nationaal preventieprogramma voor een gezonder en vitaler Nederland. De landelijke overheid vraagt partijen om gezamenlijk afspraken te maken en acties te ondernemen om mensen gezonder te laten leven. Samenwerkende organisaties uit Nieuwegein spannen zich hiervoor in. Tijdens een conferentie op 5 februari zetten de vier gezondheidscentra, welzijnsorganisatie MOvactor, bibliotheek De Tweede Verdieping, fysiotherapiepraktijken Surplus en de gemeente hun handtekening voor hun bijdrage aan het preventieprogramma. Met het tekenen van de zogenoemde pledge (‘plechtige belofte’) zijn zij partner van het programma voor 2014-2016 geworden.

Het preventieprogramma beschrijft dat gezondheid meer is dan niet ziek zijn; dat gezondheid van mensen zelf is, op de plek waar ze wonen, werken en naar school gaan. Recente publicaties tonen aan dat preventie, in de vorm van een gezonde leefstijl, grote voordelen heeft voor mensen zelf in de zin van langer genieten van het leven. Psychische klachten zijn een steeds grotere oorzaak van uitval en productiviteitsverlies. Ook leerprestaties worden negatief beïnvloed door ongezond gedrag en ongezonde omgevingsfactoren (bijv. slechtere luchtkwaliteit). Kortom, gezondheid is van grote waarde.

De samenwerkende Nieuwegeinse organisaties zetten zich in voor gezondheidsbevordering van inwoners. Daarbij gaat het om het stimuleren van een gezonde leefstijl en voorkomen van (verergering van) gezondheidsproblemen. Zij zijn ervan overtuigd dat zij met het verbinden van welzijn en zorg een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Dit doen zij door gezondheidsprogramma’s, waarbij de focus ligt op meer bewegen, gezonde voeding, gezond gewicht en mentale fitheid. Nieuwegeinse voorbeelden zijn ‘Welzijn op recept’ en ‘Bewegen op recept’, maar ook de organisatie van lijfstyle-evenementen. Ook richt de lokale gezondheidswebsite Nieuwegeingezond.nu zich op preventie en het promoten van een gezonde leefstijl.

De samenwerkingspartners onderstrepen het belang van een integrale aanpak op preventie dichtbij de leef- en belevingswereld van mensen. Dit willen zij vormgeven door een wijk-/gebiedsgerichte samenwerking tussen wijkbewoners, maatschappelijke organisaties voor welzijn en zorg en de gemeente. Gezamenlijk zoeken zij de verbinding tussen gezondheid en andere maatschappelijke doelen. Want alles is gezondheid. En gezondheid is alles.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren