Nieuwegein start pilot logeerzorg voor mantelzorgers

Nieuwegein is gestart met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Door logeerzorg kunnen mensen die thuis zorg krijgen van bijvoorbeeld een partner tijdelijk logeren op een andere plek, zodat hun mantelzorger even op adem kan komen. Nog negen andere gemeenten gaan aan de slag met een pilot logeerzorg. Het ministerie van VWS ondersteunt de gemeenten met 1 miljoen euro vanuit het programma Langer Thuis.

Wethouder Marieke Schouten: “Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Die mantelzorg is mooi, maar soms ook intensief en zwaar. We vinden het heel belangrijk deze mantelzorgers ondersteuning te bieden om te voorkomen dat zij overbelast raken. Bijvoorbeeld logeerzorg is zo’n vorm van ondersteuning. Daarom zijn we samen met ZorgSpectrum, Proxima, Santé Partners en Zilveren Kruis de pilot logeerzorg gestart.”

Doel van de pilot is samen te onderzoeken op welke manier logeerzorg in Nieuwegein het best te organiseren is. Zodat mensen die thuis zorg nodig hebben straks gebruik kunnen maken van logeerzorg in een huiselijke omgeving. Hun mantelzorgers hebben dan de gelegenheid om er even tussenuit te kunnen en op adem te komen. Andere gemeenten krijgen de beschikking over de ervaringen en de resultaten van het onderzoek in Nieuwegein. Zij kunnen deze gebruiken bij het organiseren van hun eigen, lokale logeerzorg.

Drie elementen in pilots
Veel mantelzorgers zijn niet bekend met de ondersteuningsmogelijkheden die er voor hen zijn, durven niet om hulp te vragen of voelen zich bezwaard om de zorg over te dragen aan anderen. Ook is er veel onbekendheid bijvoorbeeld bij huisartsen en wijkverpleegkundigen. Mensen die toch vaak als eerste zien dat een mantelzorger wel wat ondersteuning kan gebruiken. Bovendien is bij het inkopen van plekken nog niet altijd duidelijk op welke manier gemeente en zorgverzekeraars logeerzorg kunnen organiseren. Deze drie elementen samen worden in de pilots opgelost.

De 10 pilots zullen tot en met april 2020 uitgevoerd en begeleid worden door VWS en kennisinstelling Movisie. Het doel is om te komen tot een stappenplan hoe gemeenten logeerzorg lokaal kunnen toepassen. Ook wordt de preventieve meerwaarde van logeerzorg zichtbaar gemaakt. De Tweede Kamerleden Sophie Hermans (VVD) en Vera Bergkamp (D66) riepen in 2018 op om logeerzorg verder te ontwikkelen. Minister De Jonge van VWS zegde daarop toe in het programma Langer Thuis pilots in te richten voor deze vorm van respijtzorg.

One thought on “Nieuwegein start pilot logeerzorg voor mantelzorgers

  1. Linda

    En intussen sluiten we het bejaardentehuis vreeswijk, die dit allang aanbood…….

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren