Katern

Nieuwegein maakt werk van verduurzaming vastgoed

De komende jaren gaat de gemeente Nieuwegein in kaart laten brengen hoe de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente klimaatneutraal gemaakt kunnen worden. Deze opdracht wordt voor de gemeente door bbn adviseurs uitgevoerd. Wethouder Jan Kuiper ondertekende deze week een overeenkomst daarvoor met directeur Arne Balvers van bbn adviseurs.

De ambitie om het vastgoed te verduurzamen past in de Routekaart Nieuwegein Energieneutraal in 2040. De gemeenteraad heeft de Routekaart in 2017 vastgesteld. Nieuwegein is een stad die nú leeft én denkt aan de toekomst. Een belangrijke ambitie daarbij is er samen voor zorgen dat Nieuwegein een gezonde, gelukkige en groene stad is, ook voor de komende generaties. Daarom zetten we ons in voor een energieneutraal Nieuwegein in 2040. Dat betekent dat we de uitstoot van CO2 door onze stad terugdringen en compenseren, gebruikte grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en werk maken van duurzame energiebronnen.

Wethouder Jan Kuiper schetst de klimaatambitie: “Een belangrijke manier op weg naar die klimaatneutrale stad is het op orde brengen van onze energiehuishouding. In 2040 willen we dan ook energieneutraal zijn. We maken gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie. En we zorgen dat we meer bewust met ons energiegebruik omgaan, zodat er uiteindelijk minder energie nodig is. Het verduurzamen van gebouwen en woningen is daar een goed voorbeeld van.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk