Nieuwegein krijgt ‘Gezondheidshuis van de toekomst’

De ambitie is om aan de Diepenbrocklaan in Nieuwegein een ‘gezondheidscentrum van de toekomst’ te realiseren. Niet alleen voor de gebruikers van het centrum, maar vooral ook voor de bewoners van de wijken Jutphaas, Wijkersloot, City (Stadscentrum), Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve en Rijnhuizen. Het streven is om begin 2022 het nieuwe Gezondheidshuis te kunnen openen voor de wijkbewoners.

Verbinding van welzijn en medische zorg
Het Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein (kortweg EMC) is een coöperatieve vereniging van Apotheek Nieuwegein, Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, Huisartsenpraktijk Jutphaas, Paramedisch Centrum Nieuwegein en Diëtheek. De samenwerking wordt in het nieuwe Gezondheidshuis uitgebreid met Welzijn (MOvactor) en is gericht op de verbinding van welzijn en medische zorg voor de wijkbewoners Kortom: vertrouwde zorg dicht bij huis. ‘’Eindelijk kunnen we onze droom waarmaken: de medische zorg met welzijnszorg verbinden en zorg in de brede zin van het woord gaan leveren!’’ aldus Erik Asbreuk, huisarts EMC Nieuwegein.

Positieve gezondheid
De primaire reden voor de ontwikkeling van het nieuwe centrum, is gebrek aan ruimte om aan alle toekomstige vragen en nieuwe ontwikkelingen voor de eerstelijnszorg tegemoet te komen. Daarbij wordt de kans aangegrepen om een vernieuwend concept van werken te implementeren: wijkgericht en gebaseerd op de uitgangspunten van positieve gezondheid. Positieve gezondheid richt zich op het optimaal functioneren van individuen, relaties en samenlevingen in plaats van alleen focussen op de mechanismen van disfunctioneren. Oftewel: aandacht hebben voor de mens, niet alleen voor de ziekte.

In het nieuwe centrum zal op alle vragen van inwoners uit de wijk op het gebied van zorg en welzijn een passend aanbod en antwoord worden gegeven. Naast de bekende zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, apotheek en psychologen worden ook de diensten van de gemeente op het terrein van WMO, en welzijn ondergebracht. Ook nu al is er een structurele samenwerking met de gemeente onder de noemer Geynwijs en met welzijnscoaches van welzijnsorganisatie MOvactor.

Integraal ontwikkelteam
Zenzo MV neemt de ontwikkeling en de bouw van het nieuwe Gezondheidshuis voor haar rekening. SW architecten en het ontwikkelteam zijn inmiddels vergevorderd met het in kaart brengen van wensen en behoeftes van inwoners uit de wijk en professionals uit de hoek van zorg en welzijn. Built by De Wildt treedt op als adviseur van het Gezondheidshuis. De verwachting is voor de zomer van dit jaar tot een definitief ontwerp te komen.

Foto: Diverse partijen staan en gaan voor de gezondheid van de toekomst, voor alle Nieuwegeiners!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk