Nieuwegein: een stad van iedereen

Hoe blijft Nieuwegein ook in de toekomst een stad waar je wilt wonen? Het antwoord op die vraag en andere staat in de Woonvisie 2015 die het college volgende week ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbiedt. Tijdens twee bewonersavonden zijn ideeën opgehaald, die in de vernieuwde woonvisie zijn verwerkt.

Vier thema’s staan centraal in de vernieuwde woonvisie. Dit zijn (1) Vitale stad, waarbij het kunnen maken van een wooncarrière centraal staat; (2) Betaalbaar wonen, waarbij er voldoende betaalbare huurwoningen moeten zijn; (3) Wonen en zorg, omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen en de vraag naar aangepaste woningen toeneemt en (4) Kwaliteit en duurzaamheid, waarbij de realisering van energieneutrale woningen het uitgangspunt is. Bij ieder thema zijn ambities geformuleerd en is aangegeven hoe deze ambities worden gerealiseerd.

Wonen en zorg wordt een steeds belangrijker onderwerp. Bij de uitgifte van gemeentegrond wordt voorrang gegeven aan woningen waar zorg geleverd kan worden en aan sociale huurwoningen. Door het aanpassen van bestaande woningen en nieuwbouw moeten er meer geschikte woningen voor ouderen komen. Daarnaast worden sociale huurwoningen scherper toegewezen en wordt er rekening gehouden met de zorgbehoefte.

Om de ambities te kunnen verwezenlijken, gaat de gemeente Nieuwegein om de tafel met woningcorporaties en de particuliere markt. Zij gaan het gesprek aan over de betaalbaarheid en het aanbod van sociale huurwoningen, het aanpassen van de woningvoorraad om in de behoefte van zorgwoningen te kunnen voorzien en het verduurzamen van woningen..

De gehele visie is hier te vinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren