Nieuwe wijkkrant De Beugelaar weer uit

Als u deze Beugelaer download dan is het jaar 2016 alweer bijna voorbij. Na de succesvolle feestweek in september staan de feestdagen al weer voor de deur met de intocht van Sint Nicolaas op 12 november en Vreeswijk bij Kaarslicht op 14 december.

Inmiddels is de renovatie van het Fort met Dorpshuis, Huisartsenpraktijk en Museum Vreeswijk gereed. Op 4 november is het Fort door de aannemer opgeleverd en de laatste hand wordt nu gelegd aan de inrichting. In 2017 is het Dorpshuis weer volledig operationeel en in het weekend van 14/15 januari vindt de feestelijke opening plaats met een feestelijk programma. Momenteel worden er door het bestuur van de Stichting voorbereidingen gedaan voor de tweede renovatie fase waarbij het opknappen van het Kruithuis en de inrichting van het buitengebied centraal staan. Er wordt gezocht naar subsidiemogelijkheden.

Het Wijkplatform Vreeswijk houdt zich bezig met de realisatie van de museumpassantenhaven, het behoud van bomen en natuur, een aanlegsteiger in de Lek en de renovatie van de Koninginnensluis. Bij de herinrichting van de omgeving van de Beatrixsluis na de aanleg van de 3e kolk pleit WPV voor speerpunten als groenstroken, natuurwaarde en toeristisch aantrekkelijk inrichten van het gebied.

Voorzitter van het Wijkplatform Vreeswijk Rene Kwant: ‘Al deze activiteiten kunnen we alleen maar verrichten omdat zoveel bewoners van ons dorp actief zijn en vrijwillig mee willen werken. Wij hebben nog veel handjes en denkvermogen nodig, dus meld u aan voor een onderwerp dat u aanspreekt. Ik wens u allemaal veel leesplezier toe met deze uitgave en ook wens ik u alvast mooie feestdagen en alle goeds en gezondheid in 2017 toe.’

One thought on “Nieuwe wijkkrant De Beugelaar weer uit

  1. Herman van den Brink

    Mijn schoonmoeder (Mevr. Tienhooven) die woont op de Richterslaan 179 in Jutphaas heeft 400 Beugelaer magazines op haar stoep staan. Geen idee wat ze daar mee moet? zijn niet voor haar neem ik aan. jullie kunnen haar bellen op 030-60 32142

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk