Nieuwe secretaris Gemeentelijke Monumentencommissie

Het college heeft ingestemd met de benoeming van dhr. A. Tom als tijdelijke secretaris van de Gemeentelijke Monumentencommissie Nieuwegein. Dhr. Tom is op dit moment secretaris van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Er werd een vervangende secretaris voor de monumentencommissie gezocht, omdat de huidige onlangs is vertrokken.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt eind 2021 samengevoegd met de monumentencommissie, vanwege het in werking treden van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Vooruitlopend hierop is het logisch om dhr. Tom aan te stellen als tijdelijke secretaris van de monumentencommissie, zo heeft de commissie aangegeven. Het college heeft hiermee ingestemd op 18 mei 2021.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk