Katern

Nieuwe informatiebijeenkomst met presentatie concept ontwikkelkader

De gemeente Nieuwegein houdt op maandag 10 juni 2024 een nieuwe informatiebijeenkomst over de ‘Zeepfabriek.’ Deze informatiebijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur en vindt plaats op het terrein van de Zeepfabriek. De Zeepfabriek is te bereiken via het Vreeswijkserijpad.

Voor de herontwikkeling van het Ecolab/Henkel-terrein maakt de gemeente Nieuwegein een ‘Ontwikkelkader Zeepfabriek.’ Tijdens de eerste bijeenkomst, op 23 november 2023, konden betrokkenen en geïnteresseerden meedromen over wat er in het gebied kan komen. Op de tweede bijeenkomst, op 18 maart, werden de eerste plannen en hoofdlijnen voor de herontwikkeling gepresenteerd en was er tijd voor reflectie.

De gemeente Nieuwegein: ‘Nu, op 10 juni aanstaande, zullen we het concept ontwikkelkader presenteren. Hierna vragen we jullie voor reflectie en opmerkingen. Dit nemen we mee bij de afronding van het ontwikkelkader voor het naar de gemeenteraad gaat. Graag per persoon een formulier invullen.’

Behoud van De Zeepfabriek als industrieel erfgoed
De gemeente Nieuwegein en Ecolab hebben begin dit jaar samen besloten om de gebouwen van de Zeepfabriek tijdelijk te verhuren. Zodat de fabriek tijdens de voorbereiding van de gebiedsontwikkeling gebruikt wordt. Dat is goed voor het behoud van het industrieel erfgoed. Leegstandsbeheerder VPS verzorgt de tijdelijke verhuur. Inmiddels hebben al 12 ondernemers een plek ingenomen in de fabriek, waaronder een padelbaan en een aantal start-ups. Zo is er een ontwikkelaar voor speelplaatsinrichtingen en iemand die zich richt op rolstoelvoetbaltechniek. Verder is er een rage room (sloopkamer) en zijn er diverse studio’s voor creatieve ondernemers.

Ook na de herontwikkeling ruimte houden voor ondernemers?
De Zeepfabriek was voor Nieuwegein vroeger een grote werkgever. En nu wordt deze plek weer een locatie van bedrijvigheid. Het komende jaar, en mogelijk langer, in een tijdelijke setting. Eggengoor: “Dit gebeurt met de ambitie om ook in de herontwikkeling van het gebied ruimte te houden voor ondernemerschap. Dankzij de tijdelijke verhuur is het mogelijk om in de praktijk te peilen hoe groot de behoefte aan werkruimtes zoals hier is. En wat de ondernemers nodig hebben om hun werk te kunnen doen.”

Wethouders Eggengoor en Schouten onthullen het nieuwe logo

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk