Nieuwbouw Brandweerpost Zuid

De brandweerpost aan de Henri Dunantlaan 1 in Nieuwegein Zuid is aan vernieuwing toe. Het gebouw is zodanig verouderd dat nieuwbouw de beste optie is. Donderdag 26 januari ondertekenden burgemeester Backhuijs, de heer Tillart van de Veiligheidsregio Utrecht en de heer van Schaik van de gemeente Nieuwegein het projectplan ter bekrachtiging van hun samenwerking.

De nieuwe brandweerpost omvat 2 stallingsruimten voor de brandweerauto’s en bijbehorende nevenruimtes. De komende periode start de gemeente met voorbereidend onderzoek en het maken van een ontwerp. Direct omwonenden worden hierover op de hoogte gehouden via een buurtbericht. Naar verwachting zal de bouw van de nieuwe brandweerpost in 2018 plaatsvinden.

Wat is de bedoeling?

In de brandweerpost aan de Henri Dunantlaan werken 24 medewerkers en vrijwilligers van de brandweer Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het gebouw is zo danig verouderd dat nieuwbouw de beste optie is. Er komt een nieuwe brandweerpost met twee stallingsruimten voor de brandweerauto’s en bijbehorende nevenruimtes.

Planning

  1. Voorbereidend onderzoek (februari-april)
    De komende periode start de gemeente met voorbereidend onderzoek o.a. asbestonderzoek bodemonderzoek, geotechnisch onderzoek etc. U zult hiervan geen hinder ondervinden.
  2. Ontwerp (voorjaar)
    Een architect gaat aan de slag met het maken van een ontwerp. Zodra hier meer over te vertellen is, organiseren wij een informatiebijeenkomst voor de buurt.
  3. Aanvraag vergunning (voorjaar)
    Als het ontwerp gereed is kan er een vergunning aangevraagd worden.
  4. Uitvoering (2018)

Naar verwachting zal de bouw van de nieuwe brandweerpost in 2018 plaatsvinden. Tijdens de bouw zal er elders een tijdelijke brandweerpost moeten komen.

Ondertekening projectplan door de heer Tillart (Veiligheidsregio Utrecht), Burgemeester Backhuijs en de heer van Schaik (projectleider)

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk