Nieuw raadslid en nieuw commissielid

Sinds enkele weken en door het vertrek van wethouder Carla Breuer, zijn er wat wijzigingen doorgevoerd in de fractie. Helen van den Berg-Wemps is raadscommissielid-niet raadslid geworden in de commissie RIM en John is benoemd tot raadslid. Hieronder vertellen zij iets over wat hen drijft en waar ze zich de komende maanden voor willen gaan inzetten.John Houtzager werd geboren in 1950 in Utrecht, is getrouwd en heeft twee kinderen, waarvan één getrouwd, en één kleinkind (meisje). Zijn hoogste opleiding is HTS-Electrotechniek.John: “Ik heb al heel wat functies gehad, zoals binnen bankwezen fysieke- en computerbeveiligingen, in bank-/ verzekeringswezen facilitair manager. Daarbij heb ik zowel de rol van projectmanager als projectleider bekleed. Thans ben ik in Nieuwegein werkzaam binnen verzekeringswezen als beheerder Bouw en Techniek. De functie wordt aangevuld met facility management elementen.In mijn vrije tijd actief geweest met jeugd in de natuur, buurthuiswerk, natuurgids IVN en de kinderboerderij IJsselstee. Door het zwemmen van mijn kinderen bij de zwemvereniging Aquarijn ben ik hieraan verbonden als zwemleider. Ik geef zwemles van diploma A t/m het hoogste zwemvaardigheidsdiploma. Mijn politieke loopbaan begon door de plannen van Nieuwegein kiest met de kinderboerderij.In het begin zat ik op de stoeltjes in de Raadszaal als toehoorder, daarna als commissie lid Ruimtelijke ordening, Infrastructuur, Milieu. In de raad wil ik mij de komende tijd gaan inzetten voor een goede groenstructuur in wijken en de verbindingen tussen de wijken; het verhogen van dierenwelzijn door eenduidige regelgeving en meer specifieke uitlaat-/spelplekken voor honden. Er moeten goede omgevingen zijn voor het bedrijven van sport (dit kan zijn sporthal, sportveld, kleiner lokaal, zwembad) op individuele basis of in teamverband. Verder ga ik voor een goede en veilige wegenstructuur waarbij het overkappen van doorgaande wegen mijn buiten gewone aandacht heeft. Tot slot vind ik het stimuleren van het gebruik van technologische ontwikkelingen belangrijk. Hierdoor kan het leefmilieu om ons heen verbeteren zonder desinvesteringen voor onze stad."Helen van den Berg-Wempe is getrouwd met Rob en samen hebben ze 2 kinderen: Julia van 9 jaar en Noah van 8 jaar. “Vanaf mijn 12e heb ik voor een groot deel in Nieuwegein gewoond. Na mijn studie Biologie, Engels en Onderwijsmanagement in Utrecht en Amsterdam ben ik nu als directeur in het Voortgezet Onderwijs verantwoordelijk voor twee scholen. Komend uit een CDA-nest is het CDA gedachtegoed een vanzelfsprekendheid voor mij en dat wil ik ook graag uitdragen.""Waar ik mij o.a. graag voor in wil zetten is : het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de eigen straat en wijk, het creëren van kansen voor jongeren en hun toekomst in Nieuwegein d.m.v. goed onderwijs, werkgelegenheid en voorzieningen, er voor zorgen dat Nieuwegein een stad is waar ook kwetsbare groepen zoals ouderen en gehandicapten zich thuis voelen, het vergroten van duurzame initiatieven in en rondom het eigen huis, en het creëren van een goed vrijwilligers- en sportklimaat die als ‘bindmiddel’ in onze samenleving een onmisbare plek innemen.”

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: