Nieuw particulier transformatie-initiatief

De panden Kruyderlaan 25 t/m 31 worden in de toekomst woningen. De eigenaar van het gebied en van de huidige panden (kantoor en een voormalige wasstraat) heeft hiervoor toestemming gevraagd bij de gemeente. Het college staat hier positief tegenover, omdat het goed aansluit bij haar ambitie om meer woningen te realiseren en leegstand tegen te gaan. Inmiddels is er voor een deel vergunning verleend.

De bestaande gebouwen aan de Kruyderlaan 27 en 29a worden omgebouwd naar appartementen, bestemd voor de verhuur. Voor Kruyderlaan 27 is de vergunning voor realisatie van acht appartementen in het gebouw al verleend, voor Kruyderlaan 29a is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend om vijf appartementen te maken. Daarnaast is door de eigenaar ook om toestemming gevraagd de overige bedrijfsruimten op het terrein te slopen en hier nieuwbouwappartementen te realiseren. Hierover is nog geen beslissing genomen. De bedoeling is zowel koop- als huurwoningen te realiseren in een aantrekkelijke prijsklasse met een afmeting van 60 a 80 m2 in drie bouwlagen. De onderstaande schetsen geven alvast een indruk.

De panden aan de Kruyderlaan 25 t/m 29 zijn op dit moment (gedeeltelijk) in gebruik door huurders. De contracten hiervoor lopen eind augustus af en worden niet verlengd. De huurders zijn hier inmiddels van op de hoogte gesteld en verzocht uit te kijken naar andere mogelijkheden voor hun onderkomen.

Met de verbouwing van Kruyderlaan 27 is al gestart. Het verbouwen van Kruyderlaan 29a staat gepland om dit najaar mee te starten. In november zal naar verwachting de start van de verkoop van de nieuwbouwwoningen zijn. De bouw hiervan begint dan tweede kwartaal 2014. Voor het plan voor Kruyderlaan 29a en voor de nieuwbouw worden nog planologische procedures doorlopen. Hierbij is het ook mogelijk op de plannen te reageren. Op 12 september worden de plannen tijdens een bijeenkomst van het wijknetwerk Jutphaas Wijkersloot toegelicht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren