Nicolaaskerk kleurt rood

De Nicolaaskerk aan de Utrechtsestraatweg 8 in Nieuwegein is afgelopen woensdagavond 24 november, samen met honderden andere kerken wereldwijd en tientallen kerken en andere gebouwen in Nederland, rood aangelicht. Met deze actie vraagt de kerk, samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.

De Nicolaasparochie doet mee aan Red Wednesday, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het mensenrecht op vrijheid van godsdienst. Maar liefst 67% van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid voorkomen. Christenen, in veel landen een minderheid, hebben hier in het bijzonder mee te maken.

Raymond Klerk, bestuurslid Nicolaaskerk: “Wat het betekent om geen godsdienstvrijheid te hebben, ervaren veel mensen elders in de wereld dagelijks. Voor ons, in een land met grote vrijheden, is het nauwelijks voorstelbaar wat het ontbreken van dit mensenrecht met hen doet. Vervolging van christenen is een onbekend fenomeen, maar neemt wereldwijd steeds meer toe. Geloofsvrijheid is echter een belangrijk mensenrecht dat beschermd zou moeten worden. Door onze kerk rood te laten kleuren, hopen we dit onderwerp letterlijk en figuurlijk te belichten.”

Met Red Wednesday roept Kerk in Nood op tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.

Foto’s: Ronald Walsteijn

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk