Naleving brandbeveiligings- en preventiemaatregelen

Van GroenLinks kregen we een brief over de naleving van brandbeveiligings- en preventiemaatregelen in bedrijven en instellingen. Dit naar aanleiding van de brand in Volendam.

In een brief met aanbevelingen wil ze het college van B & W de noodzaak tot naleving van de wettelijke eisen, eventueel gevolgd door een voorlichtingsbijeenkomst laten inzien. Deze brief willen wij u niet onthouden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk