Najaarsnota 2003 gemeente Nieuwegein

Het college verwacht het jaar 2003 met een positief resultaat van ongeveer

€ 788.000,- af te sluiten. Dit komt onder meer door meevallers wat betreft de uitkering uit het Gemeentefonds (€ 310.000) en hogere belastingopbrengsten

(€ 420.000,-). Daarnaast bestaan nog een aantal andere nadelige en voordelige verschillen op diverse gemeentelijke budgetten. Vaak is sprake van een éénmalig (dus niet jaarlijks terugkerend) voordeel. Het college legt de Najaarsnota aan de raad voor, en stelt de raad voor de begroting 2003 hierop aan te passen.

Het college doet door middel van de Najaarsnota verslag aan de raad over alle belangrijke ontwikkelingen die zich dit jaar tot 1 september 2003 hebben voorgedaan. In de Najaarsnota maakt het college de balans op en meldt zij wat van de voor 2003 voorgenomen activiteiten terecht is gekomen. Ook wordt aangegeven wat dat heeft gekost en wat men in de loop van het jaar nog denkt uit te geven.

Het college is tevreden over de voortgang van alle activiteiten die voor 2003 waren gepland. Dit ondanks het feit dat project Binnenstad, dat -vanwege de omvang, complexiteit en gewijzigde marktomstandigheden – veel van de ambtelijke organisatie heeft gevraagd. Ook werd van de gemeente extra inspanning gevraagd door rijksmaatregelen en nieuwe wetgeving. Toch zijn veel van de voorgenomen activiteiten gerealiseerd of in behandeling genomen.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: