Motie ‘Lokaal messenverbod’ van Lokale Vernieuwing aangenomen door de raad

Gisteren hebben de Algemene Beschouwingen plaatsgevonden in de Gemeenteraad van Nieuwegein. Tijdens deze vergadering heeft de fractie Lokale Vernieuwing de motie ‘Lokaal messenverbod’ ingediend. Deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Tijdens de Algemene Beschouwingen mochten de 12 fracties die in de Gemeenteraad zitting hebben reageren op de door het College gepresenteerde begroting voor het jaar 2021.

Naast een bespreking of het geven van een mening over de begroting, hebben fracties de mogelijkheid om tijdens deze vergadering met eigen ideeën te komen. Deze politieke ideeën dienen te worden uitgewerkt tot een plan en kunnen middels een motie in de gemeenteraad tot stemming worden gebracht.

Van deze laatste mogelijkheid heeft Lokale Vernieuwing gebruik gemaakt door de gemeenteraad de motie ‘Lokaal messenverbod’ voor te leggen. In deze motie wordt voorgesteld om naast de messen die op grond van landelijke wetgeving verboden zijn (op grond van de Wet Wapens en Munitie) ook het dragen/bij je hebben van de kleinere/huis-tuin-keukenmessen te verbieden. Door een dergelijk lokaal verbod op te nemen in de APV, kunnen politie en BOA’s ook in het geval iemand een klein mesje bij zich heeft, deze persoon aanhouden of staande houden.

De motie is met name bedoeld om het landelijk toenemende messenbezit rondom scholen goed in de gaten te houden en bijbehorende incidenten in Nieuwegein te voorkomen. De motie is dan ook met name gericht op jongeren en diens ouders. Naast het verbieden van messen, benoemt de motie het belang van het in gesprek gaan/blijven en contact houden met jongeren en hun ouders/verzorgers.

De meerderheid van de Nieuwegeinse raad zag deze motie wel zitten en heeft voor deze motie gestemd. Nu deze motie is aangenomen moet het college van B & W deze motie uitvoeren. In de praktijk betekent dit dat het college uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 met een wijzingsvoorstel voor de APV, waarin het messenverbod is opgenomen, moet komen. Het lokale messenverbod is dus in de maak!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren