Morgen begint vandaag

Met voldoening kijk ik terug op de Algemene Beschouwingen die gehouden zijn op woensdag 12 november j.l. in het Gemeentehuis. Het CDA heeft tijdens haar bijdrage fors ingezet op een Veilig Nieuwegein, wat door Burgemeester Cor de Vos ook in zijn beantwoording werd bevestigd. Dit doen we niet zomaar natuurlijk, daar zijn helaas voldoende redenen voor. De laatste tijd worden we in Nieuwegein getroffen door een reeks van overvallen op winkels, de horeca wordt bedreigd door en groep raddraaiers enz. De Nieuwegeinse samenleving pikt dit niet langer en terecht ook.Een klein gedeelte van de Nieuwegeinse jeugd (gelukkig is het overgrote deel heel goed bezig) vindt het noodzakelijk om haar eigen voorzieningen te vernielen zoals onlangs het JOP. Dit moet veranderen als ze gepakt worden vinden wij dan ook dat diezelfde vernielers de schade zelf moeten betalen. Het is uw en mijn geld (gemeenschapsgeld). Ik ben dan ook blij dat de Burgemeester de toezegging heeft gedaan dat op korte termijn een Veiligheidsavond wordt gehouden in samenwerking met de Politie om over dit soort problemen te spreken de actualiteit heeft inmiddels de werkelijkheid van 2007 achterhaald. Ik ga er van uit dat voor deze avond door de Gemeente de nodige publiciteit aan wordt gegeven wanneer deze avond georganiseerd wordt, zodat u (inwoners, winkeliers, horeca daarbij aanwezig kunnen zijn. Wat mij betreft wordt dit een avond waar ook nadrukkelijk naar uw mening gevraagd wordt. Als politiek hebben we altijd de mond vol om de burger er bij te betrekken, nu dit is een unieke kans en gelegenheid. Samen leven met waarden en normen is geen loze kreet, gedateerd of oubollig maar springlevend en zeer actueel ook hier in Nieuwegein.Zoals u weet staat het fenomeen coffeeshop weer volop in de publiciteit, onlangs heeft onze Burgemeester de gedoogverklaring voor de Coffeeshop op de Rapenburgerschans wederom met een jaar verlengd. Er zijn Burgemeesters die in grensgemeenten de zogenaamde gedoogde coffeeshops sluiten. Binnenkort wordt er voor alle Burgemeesters in Nederland door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een congresdag georganiseerd om met elkaar hierover te spreken en standpunten in te nemen. Ook in Burgemeestersland weet men nu ook wel dat het op deze wijze zo niet door kan gaan er moet wat gebeuren. Door het gedogen (gedogen is oogluikend toestaan) van Coffeeshops aan de voorkant haal je aan de achterkant de harde criminaliteit binnen is de heldere stelling van het CDA en ook in realiteit bewezen. Voor deze stelling kreeg ik uit onverwachte hoek steun en dat deed mij goed. Zo’n Congres organiseer je niet zomaar als er niks aan de hand is, daar zijn volop redenen voor zoals door mij hierboven geschetst. Bij de Burgemeesters zijn de bellen gaan rinkelen. Het CDA is er van overtuigd dat het moment niet meer ver weg is dat gedoogde Coffeeshops hun langste tijd hebben gehad.Zoals wellicht bij u bekend kent de Gemeente Nieuwegein de 24 uurs vergunningen voor de Horeca. Daar is op zich niks mis mee, ware het niet dat dit beleid nu gaat knellen. In sportschool Goldsgym in de Hildo Kropstraat is een sportcafé gevestigd dat ruime openingstijden kent. Binnenkort wordt op een straal van 200 meter het Café-Restaurant Flame geopend met een 24uurs vergunning. En dit allemaal in een woonwijk, de Hesselaan ligt pal tegen de Hildo Kropstraat aan dus vlak bij dit uitgaansgebeuren. Ook de bewoners van de Hesselaan, Kruiderlaan en de Vredebestlaan hebben recht op woongenot en rust en zij hebben al zo veel te verduren gehad de afgelopen jaren in dit gebied (Hildo Kropstraat). Het CDA heeft het College gevraagd om een beleid te ontwikkelen dat gestoeld is op maatwerk, dus niet automatisch voor iedere horecagelegenheid een 24 uurs vergunning. Het College heeft de toezegging gedaan dit te gaan onderzoeken, en komt hier zo snel mogelijk op terug. Wij blijven dit scherp bewaken.Op initiatief van het CDA is een amendement aangenomen om een sportdag te organiseren voor alle leerlingen (3500 leerlingen) uit klas één en twee van het Voortgezet Onderwijs om kennis te maken met de sport. Op deze dag worden er clinics gegeven door diverse bekende sporters uit de verschillende takken van de sport. Vanzelfsprekend gaan de scholieren ook zelf sporten die dag. De sportdocenten hopen hiermee de jeugd aan het sporten te krijgen bij één van onze bloeiende sportverenigingen in Nieuwegein. Het CDA ziet de Jeugd graag Sporten, in plaats van zich te vervelen door bijvoorbeeld rondhangen bij de buurtwinkelcentra, of City Plaza. Vooruitlopend op Nieuwegein Beweegt is dit een uitstekend initiatief. Voor dit initiatief is 6000 euro ter beschikking gesteld, en als het aanslaat dat wordt dit structureel dus ieder jaar georganiseerd.Het Sportgala is een niet meer weg te denken fenomeen. Vanuit het Bestuur van het Sportgala bereikten ons geluiden dat het financieel steeds moeilijker werd om dit te organiseren. Het Sportgala is een fantastische avond voor sporters (topsporters en breedtesporters). Op initiatief van het CDA is een forse structurele subsidie toegekend zodat men nu onbezorgd dit Gala kan organiseren.Ook op ons initiatief wordt in 2009 de Dag voor de lokale Democratie georganiseerd. Deze dag moet de betrokkenheid bij de Democratie op een levendige en aansprekende manier vergroten. Het doel is het overdragen van kennis over de kernwaarden van onze democratische rechtstaat en de werking van de locale democratie vooral aan jongeren. Zij zijn het immers die het vlaggetje straks weer van ons overnemen. Hoe dit ingevuld gaat worden hoort u later.Vorig jaar heeft de Raad een Amendement aangenomen met brede steun om het Sportpark Parkhout waar onze voetbalverenigingen Vreeswijk en Geinoord huisvesten een forse opknapbeurt te geven. De accommodaties en kleedkamers zijn sterk verouderd, en een kunstgras trainingsveld ontbreekt. De Wethouder heeft ons woensdag toegezegd dat hier voortvarend aan wordt gewerkt, en dat wij binnenkort een eerste voorstel tegemoet kunnen zien. Wij vinden en vele partijen met ons dat eind 2009 de contouren zichtbaar moeten worden, met andere woorden de eerste paal moet dan zeker geslagen zijn door de Wethouder Sport. Wij blijven dit nauwgezet volgen daar kunt u van op aan.Dit waren zomaar wat grepen uit de Algemene beschouwingen zoals het CDA die hield. Mocht u ons willen spreken onze telefoonnummers staan vermeld op onze CDA website.Namens de fractie groet ik u vriendelijk en een fijne decembermaand toegewenst.Hennie van Randwijk Fractievoorzitter CDA.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren