Monumentenverordening Nieuwegein gewijzigd

Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad om de Monumentenverordening te wijzigen. Doel van de wijziging is dat het mogelijk wordt om als gemeente beschermde stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. De gemeente kan dan in aanvulling op de landelijke regeling ook zelf beschermde gebieden aanwijzen.In beschermde stad- en dorpsgezichten kunnen nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig worden ingepast in de bestaande historische omgeving. De wijzigingen in de landelijke wetgeving zijn ook verwerkt in de Monumentenverordening.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk