Mogelijk 220 nieuwe asielzoekers naar Nieuwegein

Als het aan de gemeente Nieuwegein ligt biedt Nieuwegein binnen afzienbare tijd aan 220 nieuwe asielzoekers een onderkomen binnen haar gemeentegrenzen. Hiervoor is de locatie Hajé in het vizier aan de Waterliniedok 1 in Het Klooster.

Ook voor Inn Between is de gemeente Nieuwegein op zoek naar een nieuwe locatie voor statushouders. Hier gaat het om de oude school aan de Vredebestlaan 23, daar waar momenteel de kleding- en speelgoedbank is gevestigd. Het gesprek met ondernemers en omwonenden in de directe omgeving maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Donderdagavond zijn er twee mogelijke plannen gepresenteerd aan de raad tijdens de raadsvergadering:

  • Een mogelijke COA opvanglocatie voor vluchtelingen aan de Waterliniedok 1
  • De gemeente zoekt een nieuw pand voor Inn Between en heeft een voormalig schoolgebouw aan de Vredebestlaan op het oog.  In ‘Inn Between’ wonen verschillende groepen mensen samen. Jongeren met een lichte hulpvraag, samen met statushouders en inwoners van Nieuwegein die ondersteuning bieden.

In Nederland zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers. De asielzoekerscentra zitten overvol. Vaak vinden asielzoekers nu tijdelijk onderdak in (crisis)noodopvang. Daardoor verhuizen zij nu vaak van plek naar plek. Die situatie vinden het Rijk en gemeenten onwenselijk. Daarom spraken ze af om uit de crisissituatie te komen en voor extra opvangplekken te zorgen. De gemeente Nieuwegein wil hieraan een bijdrage leveren.

Hajé-locatie Waterliniedok 1
De gemeente Nieuwegein: ‘Nieuwegein wil voor nieuwe opvangplekken zorgen. Deze keer denken we aan 220 opvangplekken, dat is best veel en daarom zijn we op zoek gegaan naar locaties die meteen beschikbaar zijn. De Waterliniedok 1 (Hajé-locatie) is direct beschikbaar en biedt mogelijkheden. Hajé heeft de locatie zelf voorgesteld bij de gemeente. Uit verder onderzoek en afstemming moet nog blijken of dit ook echt een geschikte locatie is. Ook de oude school aan de Vredebestlaan 23 middenin Jutphaas biedt mogelijkheden voor statushouders.’

Op de vraag waar de asielzoekers vandaan gaan komen kan de gemeente geen antwoord geven. ‘Dat zal pas duidelijk worden als de locaties geopend worden’ laat zij weten. De opvang zal voor een periode tot maximaal 5 jaar zijn en is niet bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente neemt na de zomer een besluit of de locatie aan de Waterliniedok 1 een geschikte plek is voor vluchtelingenopvang en (zo ja) onder welke voorwaarden.

Statushouder naar locatie Vredebestlaan voor nieuwe Inn Between
De locatie Vredebestlaan zal een vorm van gemengd wonen worden voor 60-75 mensen. Momenteel is er de Speelgoedbank en Kledingbank gevestigd. Zij huren het pand nog tot eind dit jaar. Mocht ook deze locatie geschikt blijken voor een vorm van ‘gemengd wonen’ (Inn Between) dan kunnen er ongeveer 70 wooneenheden gebouwd worden, waar jongeren met een lichte hulpvraag, samen met statushouders en inwoners van Nieuwegein die ondersteuning bieden, komen te wonen.

Op dinsdag 23 mei wordt er een inwonersbijeenkomst gehouden. De input vanuit dit gesprek wordt meegenomen in de besluitvorming. In het najaar wordt besloten of de gemeente Nieuwegein hiermee doorgaat. Als er een positief besluit is, dan zal er in eerste instantie een vergunning aanvraagt worden voor 10 jaar omdat het plan te duur is voor een kortere periode. ‘Bovendien geeft een kortere periode onrust bij de bewoners’ aldus de gemeente Nieuwegein.

De oude school aan de Vredebestlaan 23 in Jutphaas

One thought on “Mogelijk 220 nieuwe asielzoekers naar Nieuwegein

  1. Ton

    Ducatenburg 90 staat ook al sinds mensenheugenis leeg. Ik las in een artikel in deze krant uit 2017 dat de eigenaar er appartementen in wil gaan maken.. Nou dat schiet al lekker op..! Maak dat pand langdurig geschikt voor vluchtelingen opvang dan zijn we van een hoop problemen af.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk