Modernisering sociale infrastructuur

Samenvatting: Het college wil graag de Nieuwegeinse sociale infrastructuur moderniseren en versterken. Het gaat hierbij om alle voorzieningen, diensten en organisaties die het mogelijk maken dat mensen in sociale verbanden deelnemen aan de maatschappij. De samenleving is fors veranderd sinds de totstandkoming van de meeste Nieuwegeinse voorzieningen, denk aan buurthuizen. Mensen kunnen meer zelf en worden meer gestimuleerd om met anderen hun eigen problemen aan te pakken. Het college wil de voorzieningen daarop aanpassen. Dat is ook nodig in verband met de financiële positie van de gemeente. In het collegeprogramma is afgesproken streefbeelden van voorzieningen op te stellen, een profieldiscussie te voeren t.a.v. het welzijnswerk en een maatschappelijke agenda op te stellen. Het college heeft besloten tot het project Modernisering sociale infrastructuur om deze drie afspraken in samenhang te realiseren. Het project is onderdeel van de financiële heroriëntatie waartoe het college eerder heeft besloten. Vanuit het programma Welzijn Nieuwe Stijl van het ministerie van VWS wordt een deel van het project gefinancierd. Nieuwegein is tryout-gemeente voor dit programma.
Beslispunten: 1. In te stemmen met de Tabel van Aanpak Modernisering sociale infrastructuur 2. Kennis te nemen van deelname aan het programma Welzijn Nieuwe Stijl. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren