Mitros verleidt beschermde vleermuizen om te verkassen

Jan van der Burg is projectleider bij woningcorporatie Mitros. Samen met nog 12 collega’s werkt hij aan het planmatig onderhoud van 28.000 woningen en andere gebouwen in Nieuwegein en Utrecht. In zijn werk ontkomen Jan en zijn collega’s niet aan de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt beschermde soorten, zoals vleermuizen en vogels.

“Per jaar bekijken we welke gebouwen en woningen onderhoud of een duurzaamheidsingreep nodig hebben,” vertelt Jan. “Dat is een heel proces; we brengen in kaart welke panden we aan willen pakken en zetten in de tijd uit wanneer dit nodig is. Vervolgens laten we onderzoeken of er beschermde dieren in deze gebouwen zitten. Zoals de gewone dwergvleermuis, huismus en gierzwaluw. Als dat zo is, moeten we volgens de Wet natuurbescherming ontheffing aanvragen bij de provincie. We hebben respect voor de natuur rondom ons bezit.”

VERLEIDEN
“Voorheen dacht ik vooral in stenen, nu ook in natuur,” vertelt Jan. “Zitten er vleermuizen in een gebouw, dan moeten we ze verleiden om te verkassen. Pas daarna kunnen we er aan de slag. Om ze te verleiden hangen we vleermuiskasten op in de omgeving. We bieden ze dus een ander verblijf en vertrouwen erop dat ze daar genoegen mee nemen. Als het gebouw eenmaal vleermuisvrij is, kunnen wij daar aan het werk met bijvoorbeeld het vullen van de spouw of het plaatsen van zonnepanelen.”

KORT LIJNTJE
“Met het plaatsen van de vleermuiskasten houd ik een kort lijntje met mijn collega Eelco IJtsma. Hij is projectmanager renovatie, sloop en nieuwbouw. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat wij vanuit onderhoud net nestkasten op een gebouw hangen, wat gelijktijdig gerenoveerd gaat worden door Eelco,” legt Jan uit.

NATUURINCLUSIEF BOUWEN
“Bij nieuwbouwhuizen bouwen we natuurinclusief. Dat betekent dat we in het ontwerp en de bouw al direct voorzieningen opnemen om de biodiversiteit te versterken, zoals vleermuiskasten,” vertelt Jan. “We willen niet alleen dat mensen veilig wonen, dat geldt ook voor de natuur. We zorgen goed voor onze huurders, ook voor onze natuur.”

SOORTENMANAGEMENTPLAN
Mitros wil naar een soortenmanagementplan voor de gemeente Utrecht om populaties van beschermde soorten duurzaam te behouden. “Zo’n plan versoepelt ons werk en is kostenbesparend. Maar dit plan is er nog niet,” vertelt Jan. “We moeten in kaart hebben welke beschermde dierenpopulaties exact in de stad leven. Bijvoorbeeld de vliegroutes van vleermuizen en de schuilgebieden van de huismus. Dat zou in een soortenmanagementplan staan. We roepen daarvoor de hulp in van corporaties, andere grote vastgoedbezitters, ecologen en de gemeente.”

One thought on “Mitros verleidt beschermde vleermuizen om te verkassen

  1. M.C.Boers

    Vleermuizen schijten en pissen al vliegend op mijn vensterbank en ramen keutels en urine omdat naast mijn kamerraam een kast hangt, onder die kast zit een plank om de uitwerpselen die ze laten vallen als ze in de kast vertoeven, die plank ligt dik bezaaid met keutels ik vraag me af waarom dat niet eens een keer word verwijdert met warme dagen als ik mijn raam open wil zetten dan heb ik last van vliegen die schijnbaar op die vleermuis uitwerpselen af komen ik woon op de Diepenbroklaan 97 in Nieuwegein 2e verdieping 2e huis van de ingang aan de Kockebogaart zijde ik zou het fijn vinden als er eens iets aan word gedaan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren