Minder hinder door het schoonmaken van singels en sloten

De gemeente Nieuwegein en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), hebben op 22 november twee samenwerkingsovereenkomsten getekend. De eerste gaat over het gezamenlijke onderhoud van de watergangen in de gemeente. De tweede overeenkomst gaat over maatregelen en investeringen, om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, binnen de gemeente Nieuwegein, te verbeteren. De hoogheemraad Nanda van Zoelen (HDSR) en wethouder John van Engelen (Openbaar Domein gemeente Nieuwegein) hebben beide samenwerkingsovereenkomsten ondertekend.

Gecoördineerd jaarlijks onderhoud
Binnen de gemeente Nieuwegein valt een aantal watergangen (primair water) onder de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap, terwijl een aantal kleinere watergangen zoals singels en sloten (tertiair water), vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor het onderhoud, zoals maaien en het ‘schouwen’ van deze watergangen werd voorheen, onafhankelijk van elkaar, onderhoud gepleegd. Dat leidde vaak tot twee keer overlast voor de inwoners die in de omgeving van dat water wonen. Met deze overeenkomst wordt vanaf nu het onderhoud van alle watergangen, onder regie van de gemeente, in één keer door één uitvoerder uitgevoerd. De planning wordt per wijk gemaakt, zodat bewoners maar één keer per jaar te maken hebben met de jaarlijkse onderhoudsbeurt en de eventuele hinder door werkzaamheden en afvoer van het gemaaide groen en waterplanten-afval uit de sloten en singels. Bijkomend voordeel van deze regeling is dat de biodiversiteit in en rond de watergangen minder schade oploopt.

Verbeteren van de waterkwaliteit
De gemeente Nieuwegein spant zich in voor de verdere verbetering van de waterkwaliteit. Zo wordt bijvoorbeeld in de wijk Rijnhuizen een watertuin ontwikkeld. Het is belangrijk om de doorstroming van het water in de vele waterpartijen, zo goed mogelijk te houden. Dat voorkomt botulisme, blauwalg en wildgroei van kroos. Om een goede doorstroming van water te garanderen, is het ook nodig om voldoende water te kunnen inlaten. Met de Impulsregeling van het Hoogheemraadschap is het mogelijk om drie extra inlaten in Rijnhuizen te bouwen. Zowel de gemeente als het waterschap hebben daarvoor een extra budget van € 75.000,– ter beschikking gesteld, zodat de benodigde investering van € 150.000,– voor die drie extra inlaten kan worden gedaan. Daarnaast reserveren het waterschap en de gemeente gezamenlijk -beiden voor de helft- een budget van € 100.000,– voor verdere investeringen in Nieuwegein, waarmee de waterkwaliteit verbetert. De exacte plannen daarvoor worden op dit moment, in goed overleg, uitgewerkt.

Nanda van Zoelen: “We praten hier over een unieke samenwerking tussen de gemeente Nieuwegein en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dankzij deze samenwerking kan sneller en beter worden gewerkt aan zowel de waterveiligheid, aan de klimaatdoelstellingen en de kwaliteit van het oppervlaktewater in deze regio.”

John van Engelen: “Als gemeente Nieuwegein zijn we trots op het feit dat we een praktische samenwerking met HDSR aangaan. Voor onze gemeente en haar inwoners levert dat flinke voordelen op. Zowel dankzij vermindering van hinder tijdens het onderhoud, als het bouwen van extra inlaten en daarmee het gezond houden van het oppervlaktewater in deze regio.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk