Milieumonitor Het Klooster

Om te voldoen aan de evaluatieplicht op grond van de Wet Milieubeheer is de ontwikkeling van bedrijvenpark Het Klooster getoetst aan uitgangspunten, zoals opgenomen in het Milieueffectenrapport (MER) en vastgelegd in het bestemmingsplan. Om ervoor te zorgen dat de milieudoelstellingen op het juiste moment in het ontwikkelingsproces in overweging worden genomen, is een monitoringsysteem opgezet: de milieumonitor Het Klooster. De monitor wordt zowel ingezet als sturingselement als evaluatie-instrument.

Het college heeft kennisgenomen van de stand van zaken december 2004. Geconcludeerd kan worden dat het project wordt ontwikkeld in lijn met de uitgangspunten en doelstellingen. Een voorbeeld daarvan is het net opgestarte overleg met diverse partijen over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor sommige activiteiten ontbreken nog concrete plannen en beleid, zoals het toepassen van het Nationaal Pakket Utiliteitsbouw en het opstellen van een beheersplan oppervlaktewater. Deze activiteiten worden in het eerste kwartaal van 2005 gestart.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren