Milieu (2001/11328)

Het college heeft kennis genomen van de Natuur- en Milieu-educatie-Wijzer (NME-wijzer) en de Database Onderwijs MEC van het Milieu Educatief Centrum (MEC).

Het MEC brengt jaarlijks de NME-wijzer uit waarin het aanbod van natuur- en milieu-educatieve materialen en suggesties voor de basisscholen zijn opgenomen. Hiermee wil het MEC in samenwerking met de basisscholen het milieubesef bevorderen en het milieubewust gedrag bij de basisschoolleerlingen stimuleren.

Alle basisscholen hebben voor het lopende schooljaar ingeschreven op de 33 leskisten en 6 ´Natuur in de klas´- projecten. Totaal ontving het MEC 305 aanvragen voor leskisten 67 aanvragen voor ´Natuur in de klas´-projecten. De nieuwe Database Onderwijs MEC helpt het MEC alle aanvragen efficiënt te verwerken en de producten te monitoren zodat het MEC o.a. inzicht krijgt in hoeveel leerlingen met de producten worden bereikt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk