Meldpunt Zorg en Overlast

Samenvatting: Vanaf 2008 neemt de gemeente met andere regiogemeenten deel aan het Meldpunt Zorg en Overlast. Er is een nieuw convenant gemaakt, dat aansluit bij de afspraken die in het kader van de herijking van het Meldpunt gemaakt zijn.

Het college heeft besloten om dit convenant te ondertekenen. Inwoners en organisaties kunnen bij het meldpunt melding doen van mensen, die zelf niet om hulp vragen, maar die door hun gedrag of problemen, zorgen oproepen bij hun omgeving of overlast geven. Het Meldpunt Zorg en Overlast kan advies geven of zorg dragen voor inzet van de meest passende hulpverlening. Beslispunten:

Beslispunt college:
– Het college besluit tot het aangaan van het Convenant Meldpunt Zorg en Overlast 2013-2016.

Beslispunt burgemeester:
– De burgemeester besluit een volmacht te verstrekken aan wethouder dhr. A.J. Adriani om het convenant te ondertekenen.

Akkoord met voorstel

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren