Meldpunt Sociale Wijkteams van start

De CDA-fractie start een meldpunt sociale wijkteams. Iedereen die te maken heeft met de sociale wijkteams in Nieuwegein, zoals de zorgvragers, hun sociale netwerk en de professionals kunnen daar hun ervaringen melden. De fractie had bij de besluitvorming over de sociale wijkteams in oktober 2014 dit meldpunt al aangekondigd. De sociale wijkteams in Nieuwegein vallen onder de Stichting Geynwijs.

Sinds begin dit jaar zijn de sociale wijkteams van start gegaan. “Na alle planontwikkeling en pilots moet nu in de praktijk blijken of het werkt. Dat inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en die past bij hun vraag is daarbij van belang”, aldus CDA-raadslid Gerben Horst. De sociale wijkteams moeten inwoners kunnen helpen met vragen rond de WMO, Jeugdzorg en Werk en Inkomen. Diverse onderdelen van Geynwijs zijn op dit moment nog in ontwikkeling, zoals de digitale sociale kaart. Ook hebben de gemeente Nieuwegein en Geynwijs recent een convenant over privacybeleid getekend. Het CDA heeft eerder kritische vragen gesteld over de privacy van cliënten van de sociale wijkteams. Het is daarom voor het CDA belangrijk om te volgen hoe dit alles verloopt. Juist in deze beginfase is bijsturing en aanpassing nog mogelijk en belangrijk. Mede op initiatief van het CDA krijgt de gemeenteraad dit jaar per kwartaal een voortgangsrapportage over de sociale wijkteams. Met het meldpunt wil de CDA-fractie ook zelf de vinger aan de pols houden over het functioneren van de sociale wijkteams.

In principe kunt u alles met betrekking tot de sociale wijkteams in Nieuwegein bij het meldpunt melden. De gemeenteraad heeft in januari gehoord dat nog niet alle inwoners Geynwijs goed lijken te kunnen vinden. Daarom wordt op het meldpunt ook duidelijk verwezen naar de website en andere contactgegevens van Geynwijs. “We willen de komende tijd de verhalen over de sociale wijkteams gaan verzamelen”, aldus Horst. “Indien nodig zullen we persoonlijk reageren op meldingen, bijvoorbeeld door mensen in contact te brengen met de juiste hulpverleners of te verwijzen naar de gemeentelijke ombudsfunctie.” Het is de bedoeling dat de bevindingen uit de ingestuurde informatie uiteindelijk in een rapport worden gepresenteerd. Waar nodig zal de CDA-fractie daarmee initiatieven nemen om de sociale wijkteams te verbeteren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren