Meld gevaarlijke oversteken bij de Fietsersbond

Tweederde van alle dodelijke ongevallen met fietsers gebeurt bij het oversteken van een kruispunt. Daarmee is oversteken voor fietsers een van de gevaarlijkste handelingen in het verkeer. De Fietsersbond roept alle Nederlandse fietsers op om gevaarlijke oversteken te melden. Nieuwegein heeft een bekende hotspot: De Noordstedeweg. Ook hier gebeuren veel ongelukken met fietsers sinds de gemeente Nieuwegein het fietspad opnieuw heeft ingericht. Onlangs gebeurde hier nog een ernstig ongeluk met een fietser. Ook het televisieprogramma ‘De Gevaarlijkste Wegen van Nederland’ heeft aandacht besteed aan de Noordstedeweg in de binnenstad van Nieuwegein.

Uit een enquête onder Fietsersbond-afdelingen blijkt dat de aandacht voor gevaarlijke oversteken bij gemeenten beperkt is. Volgens Fietsersbond-directeur Saskia Kluit is dat niet wenselijk. “Als het te druk is, of de oversteek is niet goed ingericht, dan is de kans groot dat automobilisten of vrachtwagens fietsers over het hoofd zien, vaak met ernstige gevolgen. Het veilig maken van kruispunten zou juist prioriteit moeten krijgen.”

Onveilig voelen
De Fietsersbond vraagt fietsers vanaf vandaag om gevaarlijke oversteken te melden bij een speciaal meldpunt. Kluit: “Er zijn natuurlijk cijfers over ongevallen op kruispunten, maar wij willen voor een compleet beeld graag van fietsers zelf horen welke oversteken zij onveilig vinden. Als het meestal net goed gaat, dan kan de fietser zich nog steeds onveilig voelen, en is het goed mogelijk dat het een keer mis gaat.”

De gegevens van de inventarisatie worden begin volgend jaar aangeboden aan de gemeenten en worden door de Fietsersbond gebruikt om rondom de gemeenteraadsverkiezingen aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. Klik hier om melding te doen.

7 thoughts on “Meld gevaarlijke oversteken bij de Fietsersbond

 1. Alex Kooijman

  Het heeft niet alleen te maken met gevaarlijke oversteek. Zelf fiets ik redelijk veel en als je dan ziet hoe fietsers veel capriolen uithalen, door rood licht, die eeuwige mobiel in de hand, oh dat gaat nog wel, zonder handen aan het stuur. Dat zou ook eens voorlichting verdienen.

  1. Gijs

   Veel beter dan voorlichting zou het werken als de fiets en smartphone verbeurt verklaar zouden worden. Dat is dan een echt leermoment. Voorlichting en waarschuwingen helpen niet bij domheid.

 2. Bewoner binnenstad

  Volgens mij is de keuze van het fietspad langs de Noordstedeweg tot stand gekomen mede op advies van de Fietsersbond.

  1. Gijs

   Als de fietsers zich ook als normale weggebruikers zouden gedragen, dan zou het geen probleem zijn: je hebt geen voorrang, maar voorrang krijg je. Bij het oversteken moet je dan ook altijd naar de andere weggebruikers kijken, en niet stug vooruitkijken of nog erger op je smartphone.

  2. Stella

   De Fietsersbond wilde het fietspad gewoon recht en aan de andere kant. Ze zijn dus gepasseerd. Het gebeurt wel vaker dat de vertegenwoordigers van de gebruikers/vervangersgroep waarvoor iets ontwikkeld wordt, gewoon genegeerd worden.

   Het fietspadennet is ontworpen door iemand die denkt dat fietsers een soort voetganger zijn en daardoor een gevaarlijke fietsstijl probeert op te leggen, zoals min of meer stoppen bij elke hoek. Als je van Batau-Noord naar IJsselstein fietst, over wat een snelroute had moeten worden, kom je die rotonde tegen waarbij je dus de Batauweg moet oversteken via die rotonde en dan met een hoek van iets scherper dan 90º naar rechts afslaan. Voor een voetganger geen probleem, voor fietsers met kinderen en/of bagage is dat al lastiger. Maar ja, wij fietsers hebben immers al de gewoonte om bij elke hoek af te stappen, toch? Vervolgens de slingerroute, die dus lekker doortrappen à la snelroute onmogelijk maakt, met die gevaarlijke in/uitritten naar/van de wijken. Vlak voor de brandweerkazerne moet je weer oversteken naar de normale kant van de weg, ofwel over een klein stukje Batauweg moet je 2x oversteken en een paar slingers draaien. Het dramatische aan deze afschuwelijke nieuwe doorgaande slingerzooi: het was een normale rechte weg in de 30 km-zone, waar je veilig kon fietsen in je eigen tempo. Waarom is dit vervangen?

   Nog een staaltje van de fietser die eigenlijk een soort voetganger gezien wordt: er is een kort fietspad, uitsluitend voor fietsers en onderdeel van de fietsroute Utrecht-Nieuwegein Centrum, met verkeersdrempels erin. Is speciaal zo aangelegd tijdens die grootscheepse fietspadenreconstructie. Het ligt tussen de OBS De Schakel en het Nijpelsplantsoen in. Aan de centrumkant eindigt het fietspad in een T en bijna direct daarop moet je met een lichtjes afgeronde hoek van 90º linksom of rechtsom, ja met tegenliggers, en dan de Noordstedeweg oversteken, dus 2x een hoek van 90º maken op een kort stukje, nadat je over 2 verkeersdrempels bonkbonkbonkbonkte en dan de drukke weg over. Eigenlijk word je niet geacht rechtsom te gaan, vermoedelijk omdat je daar die ventweg weg hebt. Moet je toch rechtsom, nou, dan stap je van je fiets en loopt elke rijbaan afzonderlijk over, zodat maar één kant tegelijk op hoeft te kijken.
   Waarom mogen fietsershaters fietswegen incl. snelroutes ontwerpen?

   1. Stella

    vervangersgroep = belangengroep

 3. Gijs

  Moeten we nu al die fietsers gaan melden die gevaarlijk oversteken? 😉

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk