Meerderheid raad tegen hogere parkeertarieven

De Nieuwegeinse gemeenteraad van 18 december stond lang stil bij diverse parkeer-onderwerpen. De PvdA heeft daar een dam opgeworpen tegen verdere ondoordachte tariefsverhogingen voor de Nieuwegeinse parkeerders.

Ten eerste was er het voorstel om de parkeerzones bij het ziekenhuis samen te voegen. Guido Bamberg van de Pvda: ‘In de pers werd dat al geschetst als “verkapte tariefsverhoging.” De PvdA diende een amendement in om dit niet door te laten gaan, zoals ook eerder door het wijkplatform in de laatste commissievergadering van ROM werd bepleit. Het amendement haalde het ruim zodat de bewoners van de betreffende parkeerzone opgelucht ademhalen. Er komt wel een onderzoek naar parkeer-overlast in die wijk.

Verder gaat het niet best met het aantal parkeerders in de parkeergarages in de binnenstad. Het college stelde daarom voor de tarieven de komende tien jaar dan maar elk jaar met 5% te verhogen. De PvdA vindt dat onverstandig. De economie herstelt nog maar net een klein beetje, de concurrentie voor winkels van internet is groot en de winkelbezetting van Cityplaza mag nog wel wat beter. De PvdA wil het tarief onder de 2 euro per uur houden en korting geven op de vaak lege parkeergarage bij De Kom. Eerst het aanbod maar eens verbeteren en daarna als het niet anders kan de tarieven verhogen.

Als tussenstap werd het VVD amendement om de tarieven voorlopig op 1 en 2 euro te stellen en het komende half jaar alternatieve oplossingen te zoeken gesteund. Ook komt er onderzoek naar het verband tussen het aantal bezoekers en de parkeertarieven en/of de kwaliteit van het winkelaanbod. Ook dat amendement haalde het zodat de voorgestelde jaarlijkse verhogingen voorlopig van de baan zijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk