Katern

Meer tijd voor zorgvuldigheid inspraak en besluitvorming RES U16

Op 19 februari is tijdens het Bestuurlijk Overleg RES U16 (de Regionale Energie Strategie) besloten om de planning voor het indienen van de RES 1.0 RES U16 te verruimen van 1 juli naar 1 oktober 2021. Bestuurders willen meer tijd nemen om tot een gedragen consensus te komen, om de participatie met inwoners en belanghebbenden goed te doorlopen en om volksvertegenwoordigers goed te informeren over de RES 1.0. ‘We gunnen alle samenwerkende partijen meer tijd om een zorgvuldig en weloverwogen besluit te nemen over de RES 1.0.’ aldus de bestuurders in een verklaring.

Achtergrondinformatie RES U16
In het Klimaatakkoord staat dat elke energieregio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. De energieregio U16 bestaat uit 16 samenwerkende Utrechtse gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist, de 4 waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht, Vallei en Veluwe, Rivierenland, de provincie Utrecht en netbeheerder Stedin.

Stappen zetten naar solide RES 1.0
Vanaf september 2020 zijn er lokaal en regionaal constructieve stappen gezet om de RES 1.0 vorm te geven. Zo is er in alle gemeenten een lokaal proces opgezet om samen met inwoners en stakeholders te komen tot zoekgebieden voor zon- en windenergie. Er is een globale nettoets uitgevoerd door Stedin om de lokale zoekgebieden te toetsen op de haalbaarheid. En er is hard gewerkt aan het neerzetten van een goede organisatiestructuur voor het RES proces, waardoor de thema’s Elektriciteit, Warmte en Communicatie & Participatie in goede samenhang en overleg tussen alle betrokken partijen inhoudelijk worden gevuld. Kortom, er zijn al concrete stappen gezet om een solide RES 1.0 op te leveren.

Constructieve inspraak en zorgvuldige besluitvorming
Het opstellen van een RES is een grote uitdaging met een dynamisch proces waarbij veel partijen betrokken zijn. De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De overgang naar duurzame elektriciteit en warmte heeft grote impact op de leefomgeving van inwoners. Volksvertegenwoordigers hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol omdat de RES gaat over de toekomst van de Regio U16. Bestuurders willen meer tijd nemen om raads-, staten-, en AB-leden te informeren en mee te nemen in de keuzes die voorliggen. Daarnaast wil de regio U16 de inbreng van inwoners en stakeholders via participatie zorgvuldig betrekken en werken aan acceptabele oplossingen voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie.

Gevolgen van verruimen planning
Het RES-proces is volop aan de gang. In de al geplande participatiebijeenkomsten en in de verschillende ambtelijke overleggen worden momenteel de bouwstenen ontwikkeld voor de RES 1.0. Dit verloopt via de oorspronkelijke planning. Wanneer de RES 1.0 is afgerond, wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het waterschap. Het formele besluitvormingsproces van de volksvertegenwoordigers start na het zomerreces, waarna in oktober de bestuurlijk vastgestelde RES 1.0 ingediend wordt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!