Meer openbare toiletten in Nieuwegein

Maar liefst dertig procent van de Nederlanders vindt dat zijn levenskwaliteit lijdt onder het gebrek aan openbare toiletten in stads- en dorpscentra en de natuur. Bijna een kwart van alle mensen blijft soms of regelmatig thuis uit angst geen toilet te vinden terwijl men op pad is. Daarmee is het probleem groter dan gedacht, zo blijkt uit in 2021 gehouden onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting.

Het Nieuwegeinse college van B&W heeft naar aanleiding van dit onderzoek toegezegd uitvoering te geven aan de aanbevelingen en ondernemers & organisaties te vragen hun toiletten openbaar te maken en te registreren bij de HogeNood app.

De Verenigde Senioren Partij (VSP) in Nieuwegein heeft diverse malen aan het college schriftelijke vragen gesteld over de voortgang en de uitvoering gezien de behoefte aan openbare toiletten voor deze groep mensen.

Inmiddels staan er 21 semi-toiletten geregistreerd in de HogeNood app. Daarnaast kunnen de aangemelde organisaties/ondernemers die hun toiletten hebben aangeboden dit kenbaar via een sticker. De VSP is blij met de toename van semi-openbare toiletten en hoopt dat nog veel meer winkels en bedrijven zich zullen aanmelden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk