Meer kinderen maken gebruik van armoederegelingen

Steeds meer gezinnen met een laag inkomen weten Stichting Leergeld te bereiken. Uit cijfers van afgelopen jaar is er een forse stijging te zien in het aantal fiets- en computerregelingen voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Daarnaast is er in 2017 voor bijna € 80.000,- aan cultuur, sport(kleding), fietsen, zwemlessen, schoolkosten, schoolreisjes, excursies en nog tal van andere zaken uitgegeven. En dat is goed nieuws. Dit betekent dat het extra geld van het Rijk, om armoede onder kinderen tegen te gaan, goed is ingezet.

Stichting Leergeld voert de participatieregeling, fiets- en computer regeling uit voor de gemeente Nieuwegein. Deze regelingen zijn afgelopen jaar uitgebreid met het extra geld van het Rijk. De zogenaamde Klijnsmagelden.

Wethouder Stekelenburg over het succes: ‘Ik ben verheugd dat de regelingen zo in opmars zijn. Met het verruimen van de computer- en fietsregelingen hebben we de juiste keuzes gemaakt. We voorzien daarmee in een belangrijke basisbehoefte. Volgens Stichting Leergeld wordt het door ouders met veel enthousiasme ontvangen. Ook Stichting Leergeld verdient een groot compliment. Het succes is mede toe te schrijven aan hun tomeloze inzet voor de Nieuwegeinse inwoners. Inmiddels werkt de gemeente al vele jaren uitstekend met hen samen.’

Uitbreiding regelingen
Afgelopen jaar zijn er twee belangrijke verbeteringen doorgevoerd: het bedrag dat gezinnen kunnen besteden aan een (nieuwe) fiets is verhoogd naar max € 350,00 èn de fiets hoeft niet meer te worden betaald vanuit de participatieregeling. Jaarlijks is er € 225,- euro per kind beschikbaar om te besteden aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisjes, sportkleding of contributie voor een (sport)vereniging.

Computerregeling
Daarnaast is de computerregeling voor de doelgroep uitgebreid zodat meer kinderen een computer kunnen aanschaffen voor hun school of opleiding. Niet meer één laptop per gezin, maar voor elk kind op het voortgezet onderwijs een laptop. Ook kunnen kinderen vaker een nieuwe laptop krijgen, dit is aangepast van eens per 6 jaar naar eens per 4 jaar.

Stadspas
Tot slot is sinds 2017 de doelgroep van de Stadspas verruimd. De Stadspas is nu ook voor kinderen uit gezinnen met een besteedbaar inkomen tot 125% van het sociaal wettelijk minimum. De Stadspas geeft kinderen de mogelijkheid om gratis of met fikse korting deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Het aanbod wordt maandelijks uitgebreid.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld voert de computerregeling en de fietsregeling uit en ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente voor de participatieregeling. Daarnaast worden zij ook financieel gesteund door Nieuwegeinse scholen en – woningcorporaties en krijgen zij sponsorgelden vanuit het bedrijfsleven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren