Meer dan 40.000 kg illegaal vuurwerk voor Nederlandse markt onderschept in Duitsland, waaronder Nieuwegein

Op verzoek van het Functioneel Parket hebben de Duitse autoriteiten dinsdag een doorzoeking verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in zeer gevaarlijk illegaal vuurwerk. Er werd gezocht in drie voormalige bunkers in de omgeving van Kleve, Duitsland. Tegelijkertijd werden er door de Nederlandse politie, onder leiding van de milieurecherche Amsterdam, doorzoekingen verricht in een viertal woningen in Nieuwegein, Vianen, Arcen en Well en in een opslagloods in Hei- en Boeicop. In de woning in Nieuwegein werd enkele honderden kolo’s aan illegaal vuurwerk gevonden. De bewoner is gearresteerd en meegenomen voor verhoor.

In nauwe samenwerking met de Duitse autoriteiten is er in totaal ongeveer 40.000 kg illegaal vuurwerk in voormalig bunkers aangetroffen waaronder: 4400 Cobra’s (Cobra 6 en Cobra 8), Flowerbeds, 5900 Shells (mortierbommen) en Chinese rollen. In een opslagloods in Hei- en Boeicop is nog eens circa 2500 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Er zijn drie aanhoudingen verricht, één in Nieuwegein en twee in Arcen. De verdachten zijn de vermoedelijke verkopers en lijken een belangrijke functie te hebben in de handel in illegaal vuurwerk in Nederland.

Aanleiding onderzoek
Naar aanleiding van eerdere onderzoeken naar illegaal vuurwerk rees het vermoeden dat er illegaal vuurwerk dat bestemd was voor particulieren, zou zijn opgeslagen in bunkers in de omgeving van Kleve, Duitsland. Een lokaal restaurant, net over de grens in Nederland, was vermoedelijk de ontmoetingslocatie voor afnemers en verkopers. De modus operandi (wijze van werken) lijkt te zijn dat een verkoper de bus of auto van een afnemer meeneemt van het restaurant naar een van de bunkers in Duitsland om vervolgens dit voertuig, beladen met illegaal vuurwerk, weer bij de afnemer af te leveren waarna deze het verder Nederland in brengt, zo ook grote partijen naar Nieuwegein.

Het vuurwerk is op verzoek van het Functioneel Parket in Duitsland in beslag genomen en zal in Duitsland worden vernietigd.

Naast illegaal vuurwerk werden ook illegale sigaretten aangetroffen. Deze zijn overgedragen aan de Duitse Douanerecherche.

illegaalvuurwerk

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk