Meedenken over energievraagstuk in Nieuwegein

Het vraagstuk van energie houdt ook bewoners en ondernemers bezig. Energie opwekken kun je zelf doen, maar het kan ook op wijk- of gebiedsniveau, samen met buren of bedrijven. En het kan op verschillende manieren: met zonne-energie, windenergie, aardwarmte, hout of biogas. Tegelijkertijd wordt de urgentie voor energietransitie steeds meer gevoeld, bijvoorbeeld de urgentie om onze CO2 uitstoot te verminderen of om de doelstellingen in het Energieakkoord te halen. Dat is de reden dat de gemeente Nieuwegein samen met inwoners en ondernemers de vraag wil verkennen wat er nodig is om als stad onafhankelijk te worden van externe energiebronnen, bijvoorbeeld door energiebesparing of het opwekken van energie. De gemeente Nieuwegein wil namelijk in 2040 een energieneutrale stad zijn en werkt aan een routekaart om daar te komen. Deze routekaart maakt de gemeente Nieuwegein graag samen met haar inwoners en nodigt haar graag uit om met haar mee te denken hoe gezamenlijk verder invulling kan worden gegeven aan de routekaart en wat de rol van inwoners en ondernemers in Nieuwegein hierin is.

Binnenkort is er een meedenkbijeenkomst voor de inwoners van Nieuwegein. Deze zal worden gehouden op dinsdag 25 oktober van 19.15 uur tot 21.30 uur in het Stadshuis van Nieuwegein aan het Stadsplein 1 (4e verdieping, Batauzaal)

De meedenkbijeenkomst voor bedrijven zal worden gehouden op maandag 24 oktober van 14.45 uur tot 17.00 uur bij het bedrijf LBP Sight aan de Kelvinbaan 40 in Nieuwegein.

De organisatie stelt het op prijs dat u zich van tevoren aanmeldt voor deze bijeenkomst. Dat kunt u doen bij Jeannine van Bree, Natuur en Milieufederatie Utrecht. Haar e-mail adres is: j.van.bree@nmu.nl. Bellen kan ook: 030-2567358. Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht.

energieneutralestad

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk