Maatregelen tegen overlast klimaatverandering

Afgelopen donderdag 11 oktober, op één van de warmste dagen in oktober ooit gemeten, stelde de gemeenteraad van Nieuwegein de aanpak voor klimaatadaptatie vast. Deze bestaat uit een visie, een uitvoeringsprogramma en een inspiratieboek. De gemeente neemt maatregelen om de openbare ruimte anders in te richten en zo weerbaarder te maken tegen overlast door langdurige droogte, extreme piekbuien en hittestress. De komende vier jaar zullen Nieuwegeinse inwoners, ondernemers en organisaties steeds meer gaan merken van deze aanpassingen in de openbare ruimte. 

De gemeente kijkt bij stedelijke projecten, waarbij de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht, direct welke aanpassingen zij kan doen. Denk aan de vernieuwing van de riolering (gemeentelijk rioleringsplan), het vernieuwen van oudere buurten (programma Betere Buurten) en het onderhoud van groen en infrastructuur. Maar ook bij andere gebiedsontwikkelingen, zoals woningbouw of de ontwikkeling van City, is de weerbaarheid tegen het veranderende klimaat een belangrijk aandachtpunt. 

Ook bij de nieuwbouw van scholen en sportaccommodaties ziet de gemeente kansen, zoals groene daken en gevels. In de aanbesteding worden daarvoor eisen meegegeven. Uiteraard worden inwoners en belanghebbenden nauw betrokken, zodat de aanpassingen goed aansluiten bij de mogelijkheden van de omgeving. De effecten van de aanpassingen hebben vaak een positieve invloed op de waarde van onroerend goed en dragen bij aan een prettige, gezonde en groene leefomgeving. 

Enkele concrete maatregelen op een rij:

  • Meer groen is belangrijk voor waterberging en voor verkoeling. Denk aan verbinden snippergroen, grote bomen, geveltuinen, groene gevels en daken. 
  • Gemeente brengt overbodige verhardingen in beeld die groener kunnen. 
  • Bestratingen en parkeerplaatsen worden waterpasserend of waterdoorlatend. 
  • Wegen en parkeerplaatsen inzetten voor (tijdelijke) waterberging. 

Groener maken privéterrein 
Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren op hun privéterrein. Daarom wil de gemeente inwoners bewust maken van wat zij kunnen doen. Zo wil de gemeente inwoners stimuleren en verleiden om ook hun tuinen, gevels of daken groener te maken. Daarmee kan de weerbaarheid van Nieuwegein nog groter worden. 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren