Luchtkwaliteit Nieuwegein voldoet aan norm

Metingen en berekeningen tonen aan dat de luchtkwaliteit in onze stad fors is verbeterd en inmiddels overal ruimschoots voldoet aan de wettelijke norm (en aan de gemeentelijke ambitie voor 5% extra verbetering). Dat is mede het gevolg van de maatregelen die de gemeente heeft uitgevoerd. Uit een evaluatie blijkt dan ook dat het luchtkwaliteitsbeleid is geslaagd.

Luchtverontreiniging heeft negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. De Europese Unie heeft daarom in de jaren ’90 voor diverse stoffen normen vastgesteld. Voor grote delen van Nederland, waaronder Nieuwegein, bleek het lastig hieraan te voldoen. De gemeente heeft daarom de afgelopen 10 jaar diverse maatregelen getroffen in het kader van luchtkwaliteitsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van schone voertuigen (groengas, elektriciteit), het bevorderen van fiets en OV, walstroom voor binnenvaart en het verlagen van de maximumsnelheid op de Zuidstedeweg.

Het beleid maakt deel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin heeft een groot aantal overheden afspraken gemaakt over maatregelen om luchtverontreiniging te voorkomen en te beperken (totale investering meer dan € 1 miljard). Metingen en berekeningen tonen aan dat dit heeft gewerkt: de luchtkwaliteit in Nederland wordt steeds beter. Dat geldt ook voor Nieuwegein. Lokale metingen laten zien dat de concentratie stikstofdioxide in de periode 2007-2013 met maar liefst 23% afnam. Sinds 2012 voldoen de concentraties op alle meetpunten aan de wettelijke norm.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren