Loket voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Om te helpen bij vragen over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is per januari het wmo-loket geopend in de Stadswinkel van de gemeente Nieuwegein aan de Martinbaan. Inwoners van Nieuwegen en Lopik kunnen bij het wmo-loket aankloppen voor vragen over de nieuwe wet Wmo en producten zoals rolstoelen, woningaanpassingen, eigen bijdrage en hulpaanbieders in Nieuwegein. Medewerkers van het loket helpen bij het aanvragen van voorzieningen van de Wmo en van de bijzondere ziektekosten Awbz. Het loket is open op werkdagen van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag tot 20.00 uur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk