Lokale Vernieuwing stelt vragen over de financiële gevolgen én over de lokale aanpak van de Corona-maatregelen

Eind maart stelde Lokale Vernieuwing al vragen aan het College van B&W over de steunmaatregelen aan zelfstandigen. Nu, ruim een maand later, vindt de lokale partij het belangrijk om inzicht te krijgen in de financiële consequenties én in de lokale aanpak van deze maatregelen. Om de juiste antwoorden te krijgen, stelde Lokale Vernieuwing de volgende vragen:

1. Hoe staat De Kom ervoor, nu veel voorstellingen worden/zijn afgelast?

2. Is het de verwachting dat De Kom meer subsidie dan reeds verzocht nodig heeft?

3. Hoe staat de Bibliotheek ervoor, nu deze geruime tijd dicht is?

4. Is het de verwachting dat de Bibliotheek meer subsidie dan reeds verzocht nodig heeft?

5. Hoe staat het met zwembad Merwestein (ondergebracht bij Verbindion), nu deze gesloten is?

6. Is de verwachting dat het zwembad/Verbindion meer subsidie dan reeds verzocht nodig heeft?

7. Brengt de Gemeente huur in rekening bij (sport)accommodaties?

8. Hoeveel ondernemers hebben bij WIL de Tozo-regeling aangevraagd?

9. Hoeveel ondernemers hebben een NOW-aanvraag ingediend?

10. Hoeveel ondernemers hebben bij BBZ-Utrecht een bedrijfskrediet aangevraagd?

11. Zijn alle onder 8, 9 en 10 bedoelde aanvragen ook verleend?

12. Wie onderzoekt (achteraf) of alle aanvragen terecht zijn ingediend?

13. Doet de Gemeente Nieuwegein, los van de hiervoor genoemde regelingen, iets extra’s voor Nieuwegeinse ondernemers?

14. Hoeveel geld heeft de Gemeente Nieuwegein en/of de gezamenlijke regeling waarin Nieuwegein participeert tot op heden uitgegeven/besteed aan de onder 8, 9 en 10 genoemde regelingen?

15. Is reeds duidelijk dat 100% van het op vraag 14 gegeven antwoord door de centrale overheid wordt gedekt?

16. Heeft de Gemeente Nieuwegein op dit moment contact met de horeca/horeca-ondernemers/branche-vereniging i.v.m. het opengaan van de terrassen?

17. Is de burgemeester (of namens hem iemand anders), nu hij deze bevoegdheid heeft en in navolging van collega’s in andere steden, bereid om een aantal terrassen eerder open te laten gaan (als proef), althans hierover met de ondernemers te praten, indien de ondernemers met goede voorstellen/oplossingen komen?

18. Praat de burgemeester (of namens hem iemand anders) op dit moment met horeca-ondernemers/branche-vereniging?

19. Heeft de burgemeester (of namens hem iemand anders) op dit moment contact en overleg met de andere branches die vanaf 1 juni a.s. weer open mogen (naast cafés en restaurants gaat het dan o.a. over musea en theater)?

20. Heeft de burgemeester (of namens hem iemand anders) op dit moment contact en overleg met de andere branches die vanaf 1 juli a.s. weer open mogen (zoals kerken, congrescentra, uitvaartondernemingen, feestlocaties, enz.)?

21. Heeft de burgemeester (of namens hem iemand anders) op dit moment contact en overleg met de andere branches die vanaf 1 september a.s. weer open mogen (zoals sportscholen, coffeeshop, seksinrichting, sportlocaties waar contactsporten worden verricht, enz.)?

De partij verwacht volgende week de antwoorden. Naast de antwoorden op deze vragen, komt het college deze week met een brief waarin de gevolgen van de maatregelen worden besproken. Bij het opstellen van onderhavig artikel is de inhoud van de brief van het college nog niet bekend. Verder worden de raads- en commissieleden woensdag 20 mei a.s. in een informatieve Avond van de Raad bijgepraat over de financiële gevolgen. Indien de schriftelijke beantwoording in de ogen van de partij onvoldoende is, zullen er op deze Avond van de Raad aanvullende vragen worden gesteld.

Nadere berichtgeving volgt!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!