Lokaal Sport- en beweegakkoord symbolisch ondertekend

In navolging van het Landelijk Sportakkoord hebben alle lokale partners op het gebied van sport- en bewegen, SportID Nieuwegein en de gemeente Nieuwegein, onlangs een sport- en beweegakkoord voor de gemeente Nieuwegein ontwikkeld. Met dit akkoord willen de partijen bereiken dat iedereen in Nieuwegein plezier heeft in sport en bewegen, als sporter, vrijwilliger en/of toeschouwer. Ook het Vrijwilligershuis in Nieuwegein heeft het akkoord onlangs ondertekend. Binnen enkele weken zullen meer partijen hun handtekening zetten.

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken, bij een vereniging of gewoon buiten. Dit sport- en beweegakkoord is het resultaat van een brede samenwerking tussen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente.

Om het proces te bewaken wordt een sport formateur aangesteld. Deze sportformateur wordt ondersteund door de sportaanbieders. “De sportformateur bewaakt het proces en schrijft het plan, daarna moet het worden uitgevoerd. We gaan dus de komende maanden kijken naar: wie wil er mee werken?”, zegt Cees Rootselaar van SportID Nieuwegein. Het zijn niet alleen sportverenigingen die mee werken, maar ook het onderwijs, de gezondheidszorg en cultuur. “Eigenlijk willen we iedereen uit Nieuwegein en elke partner hierbij betrekken”, aldus Rootselaar.

SPELERS EN TOESCHOUWERS
In november 2019 was de kick-off van het lokale sport- en beweegakkoord. Hierbij waren 48 professionals aanwezig vanuit verschillende domeinen, waaronder sport, zorg, welzijn, onderwijs en cultuur. Alle deelnemers konden aangeven of ze speler (actief meedenken in het vervolgproces) of toeschouwer (op de hoogte blijven van het proces) wilden zijn. Vervolgens zijn er drie themabijeenkomsten geweest met de spelers, waarin we stap voor stap de gezamenlijke ambities, doelstellingen en actiepunten per thema hebben geformuleerd.

PROJECTAANVRAAG
De lokale partners in Nieuwegein vragen alle organisaties die achter dit lokaal sport- en beweegakkoord staan om het akkoord (symbolisch) te ondertekenen. ‘Hiermee laat je zien dat je achter de plannen staat en hier ook graag onderdeel van wilt zijn.’

Na ondertekening is het mogelijk om door middel van het lokaal sport- en beweegakkoord aanvraagformulier een projectaanvraag te doen en hier financiële steun voor te krijgen. Let hierbij wel op dat het van belang is dat het project past binnen de thema’s en doelen van het lokaal sport- en beweegakkoord en er een samenwerking is met één of meerdere organisaties. Na het indienen van het projectplan komt hij terecht bij het kernteam. Dit team is bij elkaar geroepen om alle projecten te beoordelen of het past binnen de doelen en thema’s van het lokaal sport- en beweegakkoord. Na goedkeuring kan je starten met de uitvoering van het ingediende projectplan.

De symbolische ondertekening van het akkoord door SportID Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren