Lijst belangrijker dan schilderij?

De gebeurtenissen in de afgelopen vier jaar hebben mij gesterkt in de mening, dat dit voor een aantal van de zittende raadsleden zeker op gaat. Een mooi voorbeeld hiervan kan ik geven naar aanleiding van een van de verkiezingsdebatten de afgelopen week.Misschien is het u opgevallen, dat ik deze week rondrijd in een bus die volgeplakt is met teksten over Leefbaar Nieuwegein. Op de voorkant van de bus was de volgende tekst aangebracht: ‘Al is de leugen nog zo snel, Verbeek achterhaald hem wel!’ Of er in de tekst sprake was van een al dan niet bewust gemaakte spellingsfout laat ik hier in het midden.Het trok de aandacht en dat was precies de bedoeling. Deze tekst stond in direct verband met het akkefietje rond gymlokaal de Springbok, waar ik vorige week al melding van maakte. In plaats van op de inhoud van de tekst in te gaan sprak de heer Lubbinge van de PvdA er schande van, dat we kennelijk onze eigen taal niet eens beheersen. Blijkbaar is dat voor hem een criterium of je wel of niet geschikt bent voor de plaatselijke politiek.Kwalijk vind ik het, dat er geen nota wordt genomen van de boodschap. In feite hetzelfde, dat me overkwam, toen ik mogelijke misstanden rond de verkoop van de Springbok in de Raad naar voren bracht. Er werd niet aan de wethouder gevraagd om de gevolgde procedure te verduidelijken en aan te geven, waarom aan een bepaalde partij de voorkeur werd gegeven. Nee, ik moest met bewijsmateriaal komen, omdat ik het aandurfde om het functioneren van een wethouder in een kwaad daglicht te stellen. Op die manier wordt het je welhaast onmogelijk gemaakt om de controlerende taak, die de Raad heeft, uit te voeren.Bij een volgende gelegenheid bedenkt een raadslid zich mogelijk wel een paar keer, voordat hij met kritiek naar buiten komt, uit begrijpelijke angst te worden neergesabeld. Het bestaan van drempels/remmingen in Nieuwegein. Het zou eigenlijk niet moeten kunnen en mogen, maar het gebeurt toch.Een raadslid mag in de uitoefening van zijn taak niet worden belemmerd, doordat er drempels worden opgeworpen voor zijn functioneren. Nieuwegein is de laatste tijd al genoeg spraakmakend in het nieuws geweest om al zijn drempels. Laten we het daar alsjeblieft bij houden.Nog een voorbeeldje van wat eigenlijk niet kan: Het debat van afgelopen dinsdagavond in de Blokhoeve. De partijen moesten elk 250 Euro betalen (vrijwillig verplicht) om op het podium te mogen plaatsnemen. Ook daar weer zo’n onzinnig geplaatste drempel.Leefbaar Nieuwegein heeft gekozen voor een plekje in de zaal gewoon tussen Jan Publiek. Wij houden niet van elitair gedrag en zijn ook niet van plan om daar ons goede geld aan uit te geven. Wij passen op onze eigen kas, net als die van de gemeente.Bij een interview voor de krant deze week in gezelschap van de heer van Everdingen van de VVD heb ik de bewijsstukken voor mijn stelling, dat de gang van zaken rond de Springbok niet deugde, overlegd. De stukken zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.Op de vraag aan de heer van Everdingen of hij wilde terugkomen op zijn eerdere uitspraak, dat ik de raad zou hebben voorgelogen, was zijn antwoord ontkennend. Hij blijft tegen beter weten in volharden, daarbij gebruik makend van oneigenlijke argumenten. Ook in dit geval is er sprake van een (door hemzelf opgeworpen) drempel, waar hij niet meer over heen durft te stappen.Hoeveel is het leven van een inwoner waard in de gemeente Nieuwegein? Door een opmerkzame inwoner werd ik op de hoogte gebracht van het volgende: Er is recent door de gemeente aan de Zuidstedeweg ook een drempel (in de vorm van een hek) opgeworpen om illegaal oversteken tegen te gaan (zie foto).Aan de lengte van het hek afgemeten is uw leven niet zo heel veel waard. De sluiproute is met een minimale aanpassing nog steeds volop in gebruik en de gevaarlijke situatie duurt dus voort. Hopelijk vindt men nog ergens een potje om er snel wat aan te doen. In de resterende dagen tot de verkiezingen zullen we nog op een aantal vrijplaatsen onze mening naar buiten brengen en het partijprogramma toelichten.Het staat iedereen daarbij natuurlijk vrij om vragen te stellen en / of suggesties aan de hand te doen, die leiden tot een beter Leefbaar Nieuwegein.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: