Leerlingen OBS Ziezo regelen zebrapad

De dit jaar opgerichte leerlingenraad van de OBS Ziezo aan de Lupinestraat heeft haar eerste succes geboekt. De gemeente heeft positief gereageerd op het verzoek van de leerlingen om nabij de school versneld twee zebrapaden aan te leggen aan de Lupinestraat en de Zonnebloemstraat.

In de brief aan de burgemeester laten de kinderen weten: ‘De kinderen van de leerlingenraad maken zich grote zorgen om de veiligheid. We willen graag een zebrapad aan de Lupinestraat, want het is levensgevaarlijk voor kleine kinderen die oversteken zonder te kijken. We weten dat het plan voor een zebrapad er is, maar wij vinden dat het veel te lang duurt tot de bouw klaar is. De leerlingenraad en de ouderraad willen zelfs een (tijdelijk) zebrapad schilderen. Als u voor de verf zorgt, dan doen wij het werk. We hopen dat u reageert op deze brief.’

Diana de Kruif, directeur van de school: ‘Door dit soort acties wil de school dat de leerlingen kritisch naar hun omgeving kijken en zo een bijdrage leveren aan de wereld om hen heen.’ De gemeente heeft positief gereageerd op de brief en ook de zebrapaden snel aangelegd zodat de kinderen een stuk veiliger kunnen oversteken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk