Leerbijeenkomst ‘Samen tegen eenzaamheid’

In de wijken Fokkesteeg, Merwestein/Stadscentrum en Jutphaas-Wijkersloot scoort eenzaamheid hoog ten opzichte van andere wijken in Nieuwegein. Uit de gezondheidsmonitor van de GGD (2016) blijkt dat gemiddeld 53% eenzaamheid ervaart en 14% van de inwoners ernstige eenzaamheid’. Eenzaamheid komt voor onder alle leeftijden: jong of oud, samenwonend of alleenstaand.

In het kader van deze eenzaamheid wil het wijknetwerk Fokkesteeg, naast de leerbijeenkomst ‘Samen tegen eenzaamheid’ die dinsdag 23 april gehouden gaat worden, een project in de wijk starten om eenzaamheid in de wijk tegen te gaan.

Hanny Plomp-van Rheenen, secretaris van Wijknetwerk Fokkesteeg: ‘Ik ben voor het Wijknetwerk Fokkesteeg het project “FOKKESTEEG SAMEN tegen eenzaamheid” aan het opstarten. Inmiddels heb ik gesprekken gevoerd met maatschappelijke partners in Fokkesteeg. Een concept-projectplan heb ik geschreven met als doel, dit SAMEN met organisaties uit te werken en van start te gaan. Inmiddels hebben er zes organisaties toegezegd te participeren en de gemeente faciliteert.’

Signaleren van eenzaamheid
Eenzaamheid ontstaat als de contacten die je hebt niet aan je behoeften voldoen. Omdat je bijvoorbeeld een partner of een vriend(in) mist met wie je alles kunt delen of het gevoel hebt dat je niet echt bij een groep hoort. We denken vaak dat eenzaamheid vanzelf verdwijnt als mensen weer actief worden en meedoen aan allerlei sociale activiteiten. Maar zo simpel is het niet. De oplossing moet ook aansluiten bij iemands eigen behoeften en omstandigheden. Daarnaast is het moeilijk om mensen die eenzaam zijn te signaleren. Mensen schamen zich ervoor. Ze komen er niet graag voor uit dat ze zich eenzaam voelen of weinig contacten hebben. Daarnaast vinden mensen het vaak moeilijk om hulp te vragen. Dit geldt ook voor professionals of vrijwilligers. Ook zij kunnen onzeker zijn over de signalen die ze opmerken en durven deze niet direct bespreekbaar te maken, of weten niet bij wie ze terecht kunnen om hen hulp te bieden en wat past.

Uitnodiging leerbijeenkomst
‘In Nieuwegein is er veel energie en toewijding voor het aanpakken van eenzaamheid. Veel mensen en organisaties willen zich inzetten om eenzame mensen samen te brengen en te helpen. U bent één van deze mensen? Graag wil de gemeente Nieuwegein, samen met het wijknetwerk Fokkesteeg, geïnteresseerden uitnodigen voor deze leerbijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 23 april aanstaande van 14.30 uur tot 17.00 uur in De KOM in Nieuwegein’ aldus Hanny Plomp-van Rheenen.

Tijdens deze bijeenkomst willen de organisatoren graag met elkaar kennis en ervaring delen en het in kaart brengen van onder andere:

  • welke doelgroepen er zijn
  • hoe we deze doelgroep kunnen bereiken
  • hoe we kunnen bijdragen aan het signaleren van eenzaamheid onder inwoners
  • welke initiatieven er bestaan en ontbreken
  • hoe we de bestaande initiatieven zichtbaar kunnen maken en kunnen aansluitenop de ondersteuningsbehoefte van de eenzame inwoners
  • waar kunnen we elkaar vinden en versterken
  • en wat er nog extra nodig is

Aanmelden
Aanmelden kan tot 20 april door een mail te sturen naar: i.leijten@nieuwegein.nl. De bijeenkomst is voor iedereen uit Nieuwegein, dus alle wijken en ook voor bewoners die zich betrokken voelen bij ‘eenzaamheid’ (en iets voor de medemens wil betekenen).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren