‘Langzaam verkeer en openbaar vervoer is dé oplossing’

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft afgelopen donderdag de nieuwe mobiliteitsvisie voor de komende tien jaar vastgesteld. De fracties D66, GroenLinks, SP en de Partij van de Arbeid namen het initiatief om met een aangescherpt voorstel richting te geven aan hoe verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid in de stad moet worden bereikt.

Als Nieuwegein wil kunnen doorgroeien in haar bevolkingsomvang en economie dan horen daar verdere maatregelen bij. Op dit moment lopen de wegen in en rond Nieuwegein steeds vaker vast en dat zorgt voor grote problemen. Ook trends als vergrijzing, verduurzaming en de verschuiving van bezit naar gebruik stellen eisen aan de mobiliteit.

Goede leefomgeving
“Voor D66 is de kwaliteit van onze leefomgeving van belang. Daar past een daarop afgestemd gebruik van verschillende vervoerwijzen bij. Met de nu geprioriteerde ambities uit de mobiliteitsvisie transformeren we van een autostad naar een stad waar je ook veilig en comfortabel kunt lopen en fietsen. Met deze visie kunnen we ons toekomstbestendig verplaatsen” aldus Peter Snoeren.

Duurzaamheid
Alma Feenstra van GroenLinks: “Een duurzaam en veilig mobiliteitsbeleid is belangrijk. Wij geloven dat een gezonde en veilige leefomgeving valt of staat met duidelijke kaders voor verkeer. Gezond leven gaat immers over gezond bewegen in een gezonde omgeving en dus zetten wij de voetganger en fietser met het OV op één en wordt de auto duurzaam ingepast.”

Veiligheid
“De Fietsersbond heeft een deskundige inbreng in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het is belangrijk dat onze gemeente goed luistert naar deze bijdrage. Onze wijkwegen moeten veilig zijn voor de oudere én de jongere fietsers, onder andere dat het mogelijk is om veilig met de fiets naar school te gaan” vult Frank van den Heuvel namens de SP aan.

Wonen
Vincent van Esch namens de Partij van de Arbeid: “Op dit moment komen starters, ouderen en gezinnen nauwelijks aan woning. Een betaalbare woning moet voor iedereen mogelijk zijn. Als we dat belangrijk vinden, dan moeten we ook kiezen voor meer lopen, fietsen en openbaar vervoer. Dit neemt minder ruimte in en het draagt bij aan leefbare wijken.”

De mobiliteitsvisie zal de komende tijd worden uitgewerkt naar concrete maatregelen. Bij de uitwerking van de plannen wordt in de gaten gehouden of deze maatregelen bijdragen aan de doelstellingen. Verschillende fracties in de gemeenteraad steunden het voorstel van bovenstaande initiatiefnemers.

One thought on “‘Langzaam verkeer en openbaar vervoer is dé oplossing’

  1. Annelie van Dijk

    Ben het hier helemaal mee eens. Wat jammer is is dat er door de politie weinig toe wordt gezien op de snelheidscontrole aan de Sluyterslaan (de kant vlakbij City Plaza).. Als je echt langzaam verkeer wilt moeten ze daar een vorm van snelheidscontrole plaatsen. In de Kruyderlaan waar ik woon zitten tweedehands autowinkels en er wordt geregeld op de Sluyterslaan een test van de maximumsnelheid gehouden, die ruim boven de 50 km per uur oploopt. Dit zie ik geregeld gebeuren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!