Kwaliteitscriteria voor handhavingsorganisaties

In het kader van het landelijke project Professionalisering van de Milieuhandhaving is een aantal kwaliteitscriteria geformuleerd waaraan handhavingsorganisaties dienen te voldoen. Het wetsvoorstel Handhavingstructuur legt vast hoe de handhavingstructuur in Nederland er uit moet komen te zien en biedt dwingende maatregelen om de structuur te verbeteren als deze uiterlijk 1 januari 2005 niet op adequaat niveau is.

De gemeente Nieuwegein heeft op grond van de kwaliteitscriteria een zelfevaluatie uitgevoerd. Een extern bureau heeft in opdracht van het ministerie van VROM een verificatie van de evaluatie uitgevoerd en heeft geconstateerd dat deze goed is opgesteld. Vervolgens heeft het college de zelfevaluatie vastgesteld en verzonden naar gedeputeerde staten van de provincie Utrecht. Nieuwegein kan al redelijk voldoen aan de kwaliteitseisen. De resultaten van de zelfevaluatie worden dit jaar meegenomen in het verbetertraject van de handhavingstaken betreffende de veiligheid van de fysieke omgeving, waarvoor de gemeenteraad eind vorig jaar € 75.000,- beschikbaar heeft gesteld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk