Krullevaar is tweetalig

Dinsdag 26 februari werd, in aanwezigheid van de wethouder van onderwijs Bert Lubbinge, het officiële startsein gegeven van het “versterkt taalonderwijs” voor alle leerlingen van de openbare basisschool De Krullevaar.

De aanleiding is het contact tussen het Anna van Rijn College en De Krullevaar, beiden openbaar en gesitueerd in dezelfde wijk. In aansluiting op het succesvolle aanbod van tweetalig (Engels) VWO op het Anna van Rijn College heeft De Krullevaar onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om jonge kinderen, naast de moedertaal, een vreemde taal te leren.

In diverse publicaties is te lezen dat met name jonge kinderen bepaalde aspecten van een taal makkelijker en sneller leren dan oudere kinderen, bijvoorbeeld de uitspraak. Ook ontwikkelen ze bepaalde algemene vaardigheden beter dan andere kinderen. (problemen oplossen, creativiteit) Zelfs een derde of vierde taal wordt beter opgepakt door jonge kinderen. (anderstalige leerlingen). De keuze Engels ligt, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, voor de hand. Een zekere passieve woordenschat is aanwezig door invloed van liedjes, T.V., computerspelletjes en internet.

Met deze keuze van de Krullevaar staat Nieuwegein binnen de provincie Utrecht opnieuw voorop bij de ontwikkeling van de meertaligheid. Tien basisscholen in het land zijn inmiddels van start gegaan en hebben zich verenigd in een netwerk van scholen onder leiding van het Europees platform in Alkmaar.

Naast de Krullevaar hebben de overige scholen voor openbaar basisonderwijs in Nieuwegein de intentie uitgesproken zich ook op VTO te gaan oriënteren.

Met behulp van informatie en subsidie van het Europees Platform hebben twee leerkrachten zich geschoold en is er lesmateriaal aangeschaft. Voor de (zeer) jonge kinderen zijn de lessen niet zozeer op leren gericht maar op het spelenderwijs oppikken van de taal. Ook bij de groepen 6,7 en 8 wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de buitenschoolse voorkennis. Bij deze lessen geldt tevens zo snel mogelijk iets met de taal doen d.m.v. zinvolle opdrachten.

Dinsdagmiddag 26 februari van 13.15 uur t/m 15.15 uur komen TVWO leerlingen van het Anna van Rijn College de vakleerkrachten Engels ondersteunen. De werkvorm van deze feestelijke middag is een real English high tea!!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk