Kooplieden aan zet bij organisatie weekmarkten

De gemeente maakt de verzelfstandiging van de Nieuwegeinse weekmarkten mogelijk. Dit sluit aan bij de wens van marktkooplieden om de organisatie van de weekmarkten zelf te mogen verzorgen. Met ingang van 1 januari 2015 is de verzelfstandiging een feit. Dan draagt een lokale stichting van ondernemers verantwoordelijkheid voor de operationele uitvoering van de markten.

Marktkooplieden dienden het initiatief tot verzelfstandiging in om de markten bedrijfsmatig en meer toekomstbestendig te kunnen maken. De veranderende economie vraagt van ondernemers om creatiever en flexibeler om te gaan met hun verkoopwaar, de aankleding van de markt en promotieactiviteiten. Tot op heden bepaalde de gemeente onder andere ook de indeling en branchering van de markt. ‘Het is hard nodig om sneller en commerciëler met de markt om te gaan. We willen meer aan promotie doen en hebben het netwerk om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen’, aldus ondernemer Peter Vermeij.

Wethouder Johan Gadella van o.a. Economische Zaken: ‘De verzelfstandigde markt kent meer ruimte voor ondernemerschap en minder regels. De ondernemers zijn nu aan zet en kunnen de markten economisch versterken. Ik wens hen alle succes’. Met het positieve besluit van de gemeenteraad worden de marktverordening en verordening marktgelden ingetrokken. In plaats daarvan tekent de gemeente met de Stichting De Markt van Morgen. Deze overkoepelende stichting zorgt ervoor dat de marktkooplieden, verenigt in een lokale stichting, zelf vorm en inhoud geven aan de markt. De lokale stichting stelt een eigen marktmanager aan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren