Klimaatverandering en klimaatadaptatie

Het klimaat verandert door de opwarming van de aarde. De precieze verandering hangt nog van veel factoren af, maar het weer in Nederland wordt in elk geval extremer. We krijgen te maken met heftigere regenbuien, langere droge periodes, meer en hetere zomerse dagen en nachten. Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren investeren Nieuwegein, samen met de partners (zoals de provincie) in de regio, in een klimaatbestendige inrichting van de stad. Dit heet ‘klimaatadaptatie.’

Visie klimaatadaptatie
Nieuwegein heeft een Visie klimaatadaptatie opgesteld. ‘We willen een aantrekkelijke en gezonde stad, waarin we zo min mogelijk last hebben van de klimaatverandering. We concentreren ons daarbij op de thema’s hitte, wateroverlast, droogte en waterveiligheid.’ De doelen zijn:

  • De stad, inwoners en gebruikers hebben minder last van hitte (hittestress).
  • Wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen. We houden hierbij rekening met extreme buien.
  • De effecten van droogte verminderen. We houden regenwater vast op de plek waar het valt.
  • Voor waterveiligheid invulling geven aan het concept van ‘meerlaagsveiligheid’, met extra aandacht voor kwetsbare objecten en vitale infrastructuur.

Uitvoeringsprogramma
In het Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2019-2022 staan de middelen, mogelijke subsidies en programma’s die we de komende 4 jaar inzetten om onze doelen te kunnen halen. Deze zijn nodig voor de inrichting van de openbare ruimte, de aanbesteding van het gemeentelijk vastgoed en voor de uitvoer van een communicatiestrategie. Maar ook voor onderzoek om klimaatadaptatie goed mee te kunnen nemen in ontwikkelingen en samen te kunnen werken met andere partijen.

Inspiratieboek
‘Klimaatadaptatie is een vrij nieuw thema. Er wordt nog niet altijd rekening mee gehouden in projecten. Daarom hebben we een inspiratieboek geschreven met inspirerende voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen. Het boek kan gebruikt worden bij de planvorming en uitvoering.’

Netwerk Klimaatbestendig Nieuwegein
‘Het netwerk Klimaatbestendig Nieuwegein is een sterk netwerk van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven die zich actief inzetten voor het klimaatbestendig maken en vergroenen van de stad. Ons netwerk steunt elkaar bij het inrichten van een stad die klaar is voor de toekomst.’

‘We werken samen aan een stad die straks extreme regenbuien, hittegolven en langdurige periodes van droogte aankan. Iedere professional of organisatie draagt op haar manier bij.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk