Kinderen uitgedaagd tot buitenspelen met Speelvisie 2019-2029

Ruim baan voor oorspronkelijk spelen, sporten en ontmoeten! Dat is wat uit de consultatie van kinderen, bewoners en professionals in Nieuwegein komt. Het is het fundament van de Speelvisie Nieuwegein 2019-2029. Het college van B en W heeft onlangs haar akkoord gegeven aan de Speelvisie 2019-2029. De gemeenteraad besluit op 22 mei hierover.

In de Speelvisie dagen we kinderen, jeugd en jongeren uit om buiten te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Daarbij leggen we de focus minder op toestellen en gaat de aandacht vooral naar mogelijkheden voor het (oorspronkelijke) spel en naar de eerlijke verdeling van de speelvoorzieningen en speellocaties in de stad. We kijken daarbij niet meer op plekniveau maar op buurtniveau en streven met een integrale aanpak van het groen, verharding, water, verkeer en parkeren naar een veilige en bereikbare speelruimte. Bij de totstandkoming van de speelvisie hebben kinderen een belangrijke rol gespeeld.

Achtergrond
De Nieuwegeinse samenleving in de afgelopen 20 jaar zowel fysiek als sociaal veranderd. Veel bewonersinitiatieven zijn gericht op speelruimte/speelvoorzieningen. De invoering van de omgevingswet vraagt om beleid waarin veel ruimte is voor eigen initiatief van bewoners en ondernemers en dat meerdere thema’s in de openbare ruimte aan elkaar verbindt, zoals gezondheid, duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Redenen om de uitgangspunten opnieuw tegen het licht te houden.

Speelvisie

One thought on “Kinderen uitgedaagd tot buitenspelen met Speelvisie 2019-2029

  1. Linda

    Ah bezuiniging op speeltoestellen dus. Oorspronkelijk spelen😒

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren