Kerstviering Unie van Vrijwilligers

Op dinsdag 16 december jl. werd door De Unie van Vrijwilligers in kerkelijk centrum ‘De Rank’ de Kerstviering gehouden. Deze jaarlijkse activiteit is bestemd voor alle Nieuwegeinse 55-plussers en personen met een functiebeperking. Helaas was de opkomst niet zo groot dit jaar (waarschijnlijk omdat ook elders in Nieuwegein op die dag kerst werd gevierd). Dit maakte de sfeervolle stemming er echter niet minder om. Diverse hoogwaardigheidsbekleders (burgemeester en wethouder, pastor, coördinator Netwerk Vrijwilligers Zorg, coördinator vrijwilligers de Geinsche Hof) hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging.

De middag startte met een betekenisvol en bemoedigend woord van de burgemeester, de heer C. de Vos, over de plaats van de ouderen in de Nieuwegeinse samenleving; vervolgens werd een inspirerende kerstgedachte uitgesproken door dominee mevrouw V.d. Plaat. Met veel enthousiasme zong men samen een aantal kerstliederen en er waren muzikale optredens van de dames Koenraad/Verhey, Ouderenkoor ‘De Lekzangers’ en Jeugdkoor Nicolaas. Twee medewerkers (mevrouw Drenth en mevrouw van Brenk) lazen een kerstverhaal voor.

Ter afsluiting was er een gezamenlijke broodmaaltijd. Al met al mocht deze viering beschouwd worden als een prachtige afsluiting van de activiteiten van de Unie in het jaar 2003.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: